Actueel

De spoorsector is continu in beweging. En ook VHS staat niet stil. Lees waar we mee bezig zijn en wat we voor elkaar hebben gekregen. Of lees één van onze columnisten over hoe hij of zij tegen de actualiteit aankijkt.

8/4/2024
Uit het bestuur

VHS wil weer groeien

Tijdens de laatste bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering was het ledenaantal onderwerp van gesprek. VHS wil graag groeien. Help jij mee om deze groei te bereiken? Lees verder welke plannen VHS heeft om het ledenaantal weer op peil te brengen en hoe jij hieraan een bijdrage kunt leveren.

8/4/2024

Tweede cao-onderhandelingsronde bij NS levert nieuw onderhandelingsresultaat op

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor NS hebben op vrijdag 29 maart tot een nieuw resultaat geleid (zie bijlage). Met dit nieuwe onderhandelingsresultaat denken we een breder draagvlak te hebben onder onze leden die werkzaam zijn bij NS.

8/4/2024
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Dit keer weer een update van onze secretaris Robert-Jan Lenselink.

8/4/2024
Events

VHS kijkt terug op een productieve ALV

Op 4 april werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden in de ‘Kookschool’ in Utrecht. Voorzitter Marcel Kunst presenteerde de jaarstukken en er werd door de aanwezigen meegedacht en gestemd over een aantal belangrijke onderwerpen. Ook werd er afscheid genomen van een bestuurslid en twee cao-onderhandelaren in verband met hun aankomend pensioen, en trad er een nieuw bestuurslid toe.

6/4/2024
Cao

Cao-onderhandelingen ProRail in april van start

De vakbonden en ProRail hebben afgesproken om op 29 april as. van start te gaan met het cao-overleg. Partijen hebben de wens uitgesproken om voor het verlopen van de huidige cao, 1 juli as., een nieuwe cao af te willen sluiten. Een belangrijk streven waar de VHS volledig achter staat.

5/4/2024
OR

Hans Raamsdonk herkozen als OR-lid bij ProRail

Met veel genoegen kunnen wij melden dat Hans Raamsdonk opnieuw is verkozen tot OR-lid bij ProRail.

Columns

In elke VHS Nieuwsbrief laat een VHS'er zijn licht schijnen over de actualiteit en geeft zijn of haar persoonlijke mening. Verrassend en interessant. We hebben alle verschenen columns hieronder voor je verzameld.

6/11/2023
Columns

Column: Wat merkt de klant ervan?

Na 44 jaar bij NS en 10 jaar als lid van de VHS redactie legt Paul Kleppe zijn taken neer om te gaan genieten van een vervroegd pensioen. Een mooie gelegenheid om hem te laten terugblikken op zijn werk bij NS en VHS. Wij wensen Paul alle goeds voor de toekomst en dat hij nog maar lang mag genieten van zijn vrije tijd als pensionado.

28/9/2023
Columns

Column: Summerschool

Leeft de vakbond nog onder onze collega’s? Dat was de centrale vraag die wij tijdens de Summerschool bij ProRail stelden.

6/7/2023
Columns

Column: Een goed gesprek voeren met behulp van de NS Klachtencommissie

Raja Schmidt is inmiddels ruim vijf jaar actief als lid van de NS Klachtencommissie. In deze column vertelt Raja over de voldoening van haar werkzaamheden voor de klachtencommissie.

Interviews

Wie zijn die VHS'ers? Wat doen ze voor onze vereniging en wie is de mens achter de foto? Maak kennis met onze kanjers.

22/2/24
Interviews

Hans Raamsdonk kandidaat OR verkiezingen ProRail

In maart 2024 zijn er nieuwe OR verkiezingen bij ProRail. Onlangs meldde Hans Raamsdonk zich enthousiast bij ons bestuur om zich namens VHS voor een tweede keer kandidaat te stellen. Uiteraard ging het bestuur hier graag mee akkoord. Reden genoeg om dit enthousiaste OR-lid aan jullie voor te stellen.

6/11/23
Interviews

Nieuwe cao-onderhandelaar bij ProRail, Marc de Natris stelt zich voor.

Sinds 22 oktober jl. wordt Gezina ten Hove tijdens de cao-onderhandelingen bij ProRail vervangen door Marc de Natris. Reden genoeg voor de redactie om kennis te maken met deze vakbondsman in hart en nieren.

25/11/22
Interviews

Nieuw bestuurslid Mirjam Otten stelt zich voor

VHS krijgt er een bestuurslid bij. Mirjam Otten heeft er zin in en wil graag een actievere rol gaan vervullen binnen VHS. Reden temeer om kennis met haar te maken.

26/10/22
Interviews

Interview met Meinte Wildschut. Hoe heeft hij de cao-onderhandelingen bij NS ervaren.

Meinte Wildschut was tijdens cao-onderhandelingen bij NS één van de onderhandelaren namens VHS. Het leek ons interessant om in een interview te vragen naar zijn ervaringen tijdens de recente cao-onderhandelingen.