Activiteit

Kennisdeling & netwerken

VHS is een vakvereniging. Dat betekent dat we het belangrijk vinden dat je weet wat er in de spoorsector speelt en dat je je collega's kent en weet te vinden. Ook als ze niet in jouw bedrijf werken.

Samen leren, Gezamenlijk belang en solidariteit. Zij aan zij knokken voor de werkgemeenschap. leerplaats vorm krijgen. Vele zaken die van belang zijn in de verdere carrière van deze jongeren kunnen ze leren in hun periode in de medezeggenschap. Bij de vakbonden is dat overigens niet anders. Zo zie ik dat we samen (oud & jong) scherper worden in onze organisatiesensitiviteit. door onze kennis te delen, pikken we signalen binnen afdelingen die op onbalans duiden sneller op. ontwikkeling op gespreksvaardigheden, onderhandelen, belangrijk van onbelangrijk onderscheiden, netwerk opbouwen, verslaglegging en ga zo maar door. Ik denk dat het goed is om meer nadruk te leggen op de vakbond/medezeggenschap als leerplaats. Je leert in een relatief veilige omgeving (je werkt binnen een team) cruciale waarden, normen en vaardigheden.

Veel mensen laten een kans liggen door geen deel uit te maken van vakbond (en) of medezeggenschap. Als we nou toch op zoek gaan naar nieuwe leden, dan hebben we een aanlokkelijk voorstel: welkom in de leerplaats!

Onze andere activiteit

VHS organiseert regelmatig lezingen, netwerkbijeenkomsten, achterbanberaden en excursies. Kom je kennis verdiepen en kennis maken met collega's uit de hele spoorsector, want VHS biedt jou een spoorsectorbreed netwerk.

Belangenbehartiging

VHS behartigt collectief de belangen van haar leden op verschillende vlakken bij NS, ProRail, Movares, DEKRA Rail en het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV). Direct aan de onderhandelingstafel tijdens cao-onderhandelingen, en indirect met leden in diverse medezeggenschapsraden en het verantwoordingsorgaan van Rail & OV. Daarnaast kun je als lid, indien nodig, individuele ondersteuning krijgen.