Activiteit

Belangenbehartiging

VHS behartigt collectief de belangen van haar leden op verschillende vlakken bij NS, ProRail, Movares, DEKRA Rail en het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV). Direct aan de onderhandelingstafel tijdens cao-onderhandelingen, en indirect met leden in diverse medezeggenschapsraden en het verantwoordingsorgaan van Rail & OV. Daarnaast kun je als lid, indien nodig, individuele ondersteuning krijgen.

VHS behartigt de belangen van haar leden op verschillende vlakken. Zo is VHS bij diverse spoorbedrijven en bedrijfsonderdelen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden. Daarnaast zit VHS bij NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail aan de onderhandelingstafel op het moment dat de cao aan bod komt. En ook als het over je pensioen en het pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer gaat, praat VHS mee.

Op individueel vlak heeft VHS diverse hulpmiddelen om je op weg te helpen. Van een eenvoudige invuloefening (Greep op je loopbaan) om je gedachten weer even op een rijtje te zetten, een lijstje met punten om je te begeleiden bij een reorganisatie, de mogelijkheid om te sparren met een vakbondscontactpersoon tot en met juridische ondersteuning.

Onze andere activiteit

VHS organiseert regelmatig lezingen, netwerkbijeenkomsten, achterbanberaden en excursies. Kom je kennis verdiepen en kennis maken met collega's uit de hele spoorsector, want VHS biedt jou een spoorsectorbreed netwerk.

Kennisdeling & netwerken

VHS is een vakvereniging. Dat betekent dat we het belangrijk vinden dat je weet wat er in de spoorsector speelt en dat je je collega's kent en weet te vinden. Ook als ze niet in jouw bedrijf werken.