Dit is VHS

VHS is hét verbindende platform voor professionals in de railsector. Tijdens onze ontmoetingen staan persoonlijke ontwikkeling, het delen van kennis en het opdoen van inspiratie centraal. We kijken over de grenzen van ons eigen werkveld en laten ons prikkelen door onafhankelijke denkers. Met een flinke dosis energie en lef verbinden wij mensen, ideeën, kennis en ervaring.

Samen komen we verder

Wij zijn ervan overtuigd dat actief meedenkende professionals ieder bedrijf succesvoller maken. En dat samenwerking tussen ketenpartners onze sector duurzaam versterkt. Daarom bouwen wij met passie en plezier aan een netwerk van vakkundige mensen en staan persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van expertise bij ons centraal.

VHS behartigt daarnaast de belangen van zowel het individu als het collectief. Zo bereiken we het meest. We maken ons sterk voor aantrekkelijk werk met perspectief en verbinden mensen, kennis en ervaring. Samen komen we verder!

VHS is actief bij

VHS heeft leden bij deze bedrijven in de spoorsector:

Onze bijeenkomsten

VHS organiseert regelmatig interessante evenementen om ieders kennis te vergroten, met elkaar te sparren en alle trends bij te houden. Daarnaar organiseert VHS excursies voor
haar leden en andere geïnteresseerden.

7/9/2024
excursie

CAP excursie Zutphen

Op zaterdag 7 september 2024 organiseert de Commissie Activiteiten Postactieven (CAP) weer een interessante excursie naar Zutphen.

De activiteiten van VHS

VHS maakt zich sterk voor aantrekkelijk werk met perspectief. Daarnaast verbinden wij mensen, kennis en ervaringen. Wij behartigen de belangen van onze leden in de medezeggenschap, aan de onderhandelingstafel en in ons pensioenfonds. En ook voor individuele belangenbehartiging ben je bij ons aan het juiste adres. Doe je mee en laat jij ook je stem gelden?

Belangenbehartiging

VHS behartigt collectief de belangen van haar leden op verschillende vlakken bij NS, ProRail, Movares, DEKRA Rail en het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV). Direct aan de onderhandelingstafel tijdens cao-onderhandelingen, en indirect met leden in diverse medezeggenschapsraden en het verantwoordingsorgaan van Rail & OV. Daarnaast kun je als lid, indien nodig, individuele ondersteuning krijgen.

Kennisdeling & netwerken

VHS is een vakvereniging. Dat betekent dat we het belangrijk vinden dat je weet wat er in de spoorsector speelt en dat je je collega's kent en weet te vinden. Ook als ze niet in jouw bedrijf werken.

Marcel Kunst

Voorzitter

Lid sinds 2000, bestuurslid sinds 2019. Werkzaam bij NS als hoofd product control internationaal.

'Voor mij is VHS een vakvereniging voor vakspecialisten. Voor mensen die goed zijn in hun werk en dat ook graag willen blijven. Zelf ben ik een doorzetter, geef ik waar nodig een steun in de rug en weet ik wat ik wil. Voor wat betreft mijn werk en dus ook voor VHS is dat zorgen dat een ieder professioneel zijn werk kan doen.'

Robert Jan Lenselink

Secretaris

Lid sinds 2008, bestuurslid sinds 2009. Nu met vroegpensioen, daarvoor 26 jaar bij Movares werkzaam geweest.

'VHS is voor mij een vakvereniging die er voor zorgt dat we als professionals vertegenwoordigd zijn aan de onderhandelings- en medezeggenschapstafels. Daarnaast is VHS als netwerk voor mij een warme vriendenclub van gelijkgestemden.'

Meinte Wildschut

Penningmeester

Lid sinds 2017, bestuurslid sinds 2021. Werkzaam bij NS als projectleider IT.

'VHS is voor mij een vereniging van vakmensen die ook opkomt voor de arbeidsomstandigheden. Een combi die voor mij nuttig en aangenaam is.'

Mieke Nieuwenhuis

Bestuurslid en lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Ik was werkzaam bij NSR. Namens VHS heb ik in de OR NSR zitting gehad van 2010-2014. Ik was voorzitter van OC Centraal van 2014-2018. Vanaf juli 2018 met vroegpensioen; vanaf 2021 lid van het verantwoordingsorgaanvan Pensioenfonds Rail & OV. Sinds begin 2023 ben ik ook bestuurslid bij VHS.

VHS doet meer dan de voor een vakbond gebruikelijke zaken als CAO Onderhandelingen. Lezingen en andere netwerkbijeenkomsten zorgen ervoor dat je veel mensen leert kennen, dat vind ik erg interessant.

Dick van Dijk

Bestuurslid en lid communicatiecommissie

Ik ben als Enterprise Architect werkzaam bij NS Groep. Deze functie is mij op het lijf geschreven, omdat ik ervan overtuigd ben dat je veranderingen alleen in samenhang succesvol kunt doorvoeren. Als je succesvol kunt zijn door zaken in samenhang door te voeren heb je een sterk team nodig. Dan is een vakvereniging een mooi vehicle om te gebruiken. Ik heb gekozen voor VHS, omdat men bij deze vakbond met twee benen op de grond blijft. Bij VHS proberen we op een eerlijke en rechtvaardige manier handen en voeten te geven aan de veranderingen waar de Railsector, waar wij onderdeel van uitmaken, voor staat. Waar twee honden vechten om een been, gaat een derde ermee heen.

Erwin Huiskamp

Bestuurslid

Lid sinds 2016, bestuurslid sinds 2021. Werkzaam bij ProRail als productbeheerder.

'VHS is voor mij een vereniging voor leden, door leden, waar ik graag actief mijn steentje aan bijdraag. Een goed sociaal platform om collega's van andere bedrijven in de spoorsector te ontmoeten.'

Bas Rijnders

Bestuurslid, portefeuille communicatie

Lid sinds 2005, bestuurslid sinds 2019. Werkzaam bij NS als expertise lead IT.

'Van huis uit heb ik meegekregen dat het belangrijk is om lid te zijn van een vakbond en werd het - ook van huis uit - de Unie BLHP. Tot ik door Erik Voltman op VHS werd gewezen.'

Mirjam Otten

Bestuurslid

Lid van VHS sinds 2021, werkzaam als teammanager hoofdconducteurs bij NS Reizigers in Amsterdam.

‘Ik heb voor VHS gekozen, omdat de mensen binnen VHS opbouwend bezig zijn en de samenwerking zoeken. VHS is een vakbond die op een positieve manier bezig is om het werken bij, onder andere NS, beter te maken.'

Marc de Natris

Vakbondsonderhandelaar bij o.a. ProRail

Ik ben voorzitter van CMHF en vertegenwoordig deze binnen de vakbondsorganisatie VCP.

Ik ben een vakbondsman in hart en nieren. Jarenlang cao-onderhandelaar was ik vakbondsonderhandelaar namens de officieren en middelbaar en hoger personeel bij Defensie. Daarnaast ben ik twee decennia actief geweest in het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren waarvan ik van 2012 tot 2020 voorzitter ben geweest.

Namens VHS ben ik actief bij de cao-onderhandelingen van o.a. ProRail.

Ad Brandt

Deelnemer Pensioentafel

Opgeleid als vliegtuigbouwkundig ingenieur in Delft. Gewerkt bij Fokker Aircraft en Fokker Space & Systems (ruimtevaart). Daarna overgestapt naar Atos en sinds 2010 in dienst van ProRail. Toen ook lid geworden van VHS. Later zelf ook actief geworden binnen de vereniging. Eerst als lid van de kascontrolecommissie en sinds de laatste verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van ons Pensioenfonds als lid van de Pensioentafel.

Hans Montanus

Lid pensioencommissie

Lid van VHS sinds 1989. Van 2011 t/m 2018 was ik voorzitter van VHS. Sinds 2018 ben ik met pensioen. Daarvoor was ik werkzaam bij NS. Altijd in leidinggevende functies. Wel zoveel mogelijk in de buurt van en werkend voor onze reizigers. VHS was en is voor mij een vereniging die zich hard maakt voor de positie van leidinggevenden en stafmedewerkers. En dit altijd probeert te doen in verbinding met het bedrijf en collega vakverenigingen. Daarnaast een club waar leuke collega’s elkaar tegenkomen tijdens interessante bijeenkomsten.

Laurens Berger

Vicevoorzitter Pensioentafel

Martin Morsman

Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Ruim 30 jaar werkzaam in de spoorsector en lid van VHS. Werkzaam als infra-architect bij ProRail Assetmanagement. Namens VHS ben ik lid van het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Rail & OV. Ook ben ik lid van de VHS pensioencommissie.

VHS is voor mij een vereniging die de stem van de medewerkers laat horen in de spoorsector. Onder andere aan de diverse cao tafels en in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds.

Paul Leenders

Deskundige pensioentafel

Ik ben lid van VHS sinds 1985. Ook ben ik 7 jaar voorzitter van VHS geweest. Vanaf 2010 tot 2019 heb ik namens VHS in het bestuur van het Spoorweg Pensioenfonds (SPF) gezeten. Nu gepensioneerd lid en nog actief in de pensioencommissie van VHS.

VHS is voor mij een vereniging van en voor professionals in de railsector. Naast belangenbehartiging (cao, pensioen, maar ook individuele hulp), is het vooral een vereniging waar allerlei voor onze sector interessant onderwerpen aan bod komen en is het een professioneel netwerk. 

Ook zijn er netwerkactiviteiten voor gepensioneerden via de Commissie Activiteiten Postactieven (CAP).

Rob Derksen

Voorzitter verantwoordingsorgaan Rail & OV

Lid sinds 1985, bestuurslid van 2008 tot begin 2023. Tevens Lid van Verdienste. Gepensioneerd ProRailer.

'VHS zorgt ervoor dat spoorprofessionals een stem hebben. Daar draag ik graag aan bij.'

Vakbondscontactpersonen

Heb je een vraag over je persoonlijke arbeidssituatie en behoefte om daar vertrouwelijk met een deskundige over te praten? Blijf er niet mee rond lopen, maar leg je vraag voor aan een van de vakbondscontactpersonen (VKP'ers) van VHS. Een VKP'er is werkzaam in de spoorsector. Hij of zij treedt namens VHS op en biedt coaching of professionele hulp voor een korte periode. Het doel is om arbeidsconflicten in de kiem te smoren en langdurig ongewenste werksituaties te helpen voorkomen.

Deze benadering is in het belang van werknemer én werkgever. De bedrijven in de spoorsector bieden dan ook tijd en ruimte aan de VKP'ers om dit werk uit te voeren zonder dat de VKP'er hiervoor verantwoording hoeft af te leggen.

In contact komen met een van de VKP'ers: stuur een mail naar het secretariaat met de opmerking dat je graag in contact komt met een VKP'er en een van de VKP'ers neemt contact met je op.

Wico Molenaar

Lid commissie belangenbehartiging

Ik ben namens VHS nu ongeveer 5 jaar OC lid bij het bedrijfsonderdeel ProRail Capaciteitsmanagement en in mijn rol als kaderlid van VHS betrokken bij de overleggen met onze directie, vakbondsoverleggen en deelnemer aan de cao tafel.

Op 5 januari 1981 ben ik in dienst getreden van NS, toen overgestapt naar RailNed wat later is opgegaan in ProRail. Ik ben in de afgelopen 41 jaar werkzaam geweest in diverse functies, zowel met onregelmatige diensten als op het kantoor. Vanaf januari 2016 ben ik werkzaam bij ProRail bij de afdeling Accountmanagement als Accountmanager.

CAP

Commissie Activiteiten Postactieven

De Commissie Activiteiten Postactieven (CAP) organiseert voor gepensioneerde VHS'ers een drietal excursies per jaar.

Paul Leenders

Voorzitter commissie activiteiten postactieven (CAP)

Ik ben lid van VHS sinds 1985. Ook ben ik 7 jaar voorzitter van VHS geweest. Vanaf 2010 tot 2019 heb ik namens VHS in het bestuur van het Spoorweg Pensioenfonds (SPF) gezeten. Nu gepensioneerd lid en nog actief in de pensioencommissie van VHS. Sinds januari 2023 ben ik tevens voorzitter van de Commissie Activiteiten Postactieven (CAP).

VHS is voor mij een vereniging van en voor professionals in de railsector. Naast belangenbehartiging (cao, pensioen, maar ook individuele hulp), is het vooral een vereniging waar allerlei voor onze sector interessant onderwerpen aan bod komen en is het een professioneel netwerk. Via de CAP is het fijn om na je pensioen nog in contact te blijven met oud collega's uit de spoorsector.

Bas von Königslöw

Penningmeester commissie activiteiten postactieven

Ik ben in 2000 bij NS in dienst gekomen als business controller en toen ook vrij snel lid geworden van VHS. Ik vond het destijds belangrijk om lid te zijn van een vakbond en ook als kantoormedewerker een stem te hebben. Ook vond ik het prettig om via VHS in contact te komen met andere mensen uit de spoorsector en vooral met collega's buiten NS. VHS heeft voor mij echt een belangrijke verbindende rol tussen de verschillende bedrijfsonderdelen binnen de spoorsector. Om deze reden ben ik ook een tijd onderdeel geweest van de activiteitencommissie.

In 2021 ben ik met pensioen gegaan en postactief lid geworden bij VHS. Nu ik een paar excursies van de CAP heb meegemaakt en het voormalige bestuur stopt wil ik mijn financiële kennis graag voor de commissie postactieven inzetten.

Monique Langeslag

Communicatieadviseur

Na mijn studie internationale bedrijfscommunicatie ben ik ruim 18 jaar werkzaam geweest in de financiële dienstverlening. Na diverse fusies besloot ik om het bankwezen vaarwel te zeggen en mijn eigen onderneming te starten. Ik werk nu samen met o.a. VHS. Ik maak de nieuwsbrief en plaats artikelen op de website. Mocht je nieuws hebben voor in de nieuwsbrief of op de VHS website dan mag je mij altijd mailen.

Kees Jan van Dolder

Adviseur

Lid sinds 1990. Werkzaam bij Rail & OV als manager pensioenadviesteam.

'Vakbonden zijn gewoon nodig in ons economisch systeem, ook voor onze doelgroep van professionals. Mijn stokpaardje is een goed pensioen, nu en in de toekomst.'

Monique Murk

Lid pensioencommissie

In 2015 werd ik lid van VHS. Voor mij was een goede belangenbehartiging een belangrijk argument om deze stap te nemen. Per 1 december 2022 kan ik zelf genieten van mijn pensioen. Een mooi moment om mij vanaf nu aan te sluiten als lid bij de pensioencommissie van VHS.

Na mijn opleiding bij Schoevers ben ik als secretaresse gestart. In de jaren '70 heb ik een tweede opleiding gevolgd en in Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse ziekenhuizen gewerkt als verpleegkundige. Medio 1988 keerde ik terug naar Nederland en heb ik het secretaressevak weer opgepakt. In april 1999 ben ik bij NS in dienst getreden. Eerst heb ik jarenlang op het directiesecretariaat gewerkt van NedTrain, en sinds 2015 tot mijn pensioen maakte ik de overstap naar ERTMS.

De geschiedenis van VHS

De geschiedenis van de vereniging gaat terug tot begin vorige eeuw, toen de V.H.A. werd opgericht. Na een onderbreking in de Tweede Wereldoorlog werd  op 3 februari 1951 de draad weer opgepakt met de oprichting van VHS.

Voluit heette de vereniging toen Vereniging van Hogere Spoorwegambtenaren. Inmiddels is er veel veranderd.

Contributie

VHS hanteert een behoudend contributiebeleid, dat uiteraard wel kostendekkend moet zijn. Op de algemene ledenvergadering stellen de leden de contributie jaarlijks vast voor het volgende jaar. Sinds 2011 is de contributie niet meer verhoogd en bedraagt deze €234,- voor actieve leden en €117,- voor post-actieven. Praktisch komt dat neer op €19,50 respectievelijk €9,75 per maand.