Belangenbehartiging

Pensioen

Je pensioen, niet alleen belangrijk als je al met pensioen bent, maar ook als je nog werkzaam bent en pensioen aan het opbouwen bent.

Pensioenfonds

Werk je in de spoorsector dan bouw je pensioen op bij het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (kortweg: Rail & OV). Dit pensioenfonds kent een verantwoordingsorgaan, waarin 17 leden zitten. Deze leden vertegenwoordigen de werknemers (6 zetels), de gepensioneerden (6 zetels) en de werkgevers (5 zetels). Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het bestuur legt dus verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de jaarrekening. Als VHS vinden we dit verantwoordingsorgaan een belangrijk instrument om de stem van de werknemers en gepensioneerden te laten horen.

Verantwoordingsorgaan

De vertegenwoordigers van de werknemers en van de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan (VO) worden via verkiezingen gekozen. VHS doet altijd mee aan deze verkiezingen, zowel namens de werknemers als de gepensioneerden. Op dit moment is VHS met drie leden vertegenwoordigd in het VO. Namens de werknemers zit VHS'er Martin Morsman in het VO, namens de gepensioneerden zijn dat VHS'ers Rob Derksen en Mieke Nieuwenhuis. Rob Derksen is tevens voorzitter van het VO.

Pensioentafel

Ook is VHS vertegenwoordigd aan de pensioentafel. Aan deze tafel wordt de pensioenregeling (met uitzondering van de premiehoogte) vastgesteld voor de bedrijven die aangesloten zijn bij het pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV).

 Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die door sociale partners wordt overeengekomen. De uitvoering van deze arbeidsvoorwaarde wordt uitbesteed aan een fonds. Sociale partners dienen hiertoe formeel een verzoek in bij het fonds. Het fonds toetst vervolgens of de pensioenafspraken in overeenstemming met de wet, evenwichtig en uitvoerbaar zijn. Wordt dit in orde bevonden dan aanvaardt het fonds de pensioenafspraak en gaat de regeling uitvoeren. Klinkt logisch.

Bij het pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer laten tachtig bedrijven een dergelijke regeling uitvoeren. Voor Rail & OV is het echter ondoenlijk om tachtig verschillende regelingen uit te voeren. Daarom stemmen de sociale partners af dat ze hetzelfde afspreken op pensioengebied en dat gebeurt aan de Pensioentafel. De vier grootste cao's bepalen daar de uniforme pensioenregeling met tussen deze vier cao’s een paar verschillen. Het belangrijkste verschil is daarbij de premiehoogte (en de daarbij behorende pensioenopbouw). De hoogte van de pensioenpremie wordt bij de cao van NS, ProRail, Railinfrabedrijven en OV-sector vastgesteld. Onder deze vier cao’s vallen de meeste deelnemers van het fonds. Rail & OV heeft hierdoor een regeling met vier varianten. De andere, kleinere bedrijven hebben de keuze uit deze vier varianten.

Pensioencommissie

Om zowel de VHS'ers in het VO als de VHS'ers aan de pensioentafel te ondersteunen, heeft VHS een zogenaamde pensioencommissie. Deze commissie bestaat naast de VHS'ers uit het VO en de pensioentafel uit VHS'ers die meedenken over de zaken die spelen in beide organen. Hierdoor komen we tot een evenwichtig en gedragen inbreng in beide organen. Samen komen we verder!

Lees dit ook

Weten wat we nog meer doen op het gebied van

Belangenbehartiging?

CAO

VHS zit samen met andere bonden aan tafel bij de cao-onderhandelingen van NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail.

Medezeggenschap

VHS is bij diverse bedrijven actief in de medezeggenschap. Bij NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail vind je VHS'ers in de diverse ondernemingsraden (OR) en onderdeelcommissies (OC).

Individuele belangenbehartiging

Naast collectieve belangenbehartiging kun je bij VHS ook terecht voor individuele belangenbehartiging. Of je nu wilt sparren met een collega uit de spoorsector of juridische bijstand nodig hebt, VHS is er voor jou.

Greep op je loopbaan

Elk mens heeft een loopbaan. De één noemt het een carrière, de ander gewoon werk. Bij het uitvinden welke loopbaan je het gelukkigst maakt, heb je met een aantal zaken te maken.

Begeleiding bij reorganisatie

Helaas kennen we tijdens reorganisaties soms situaties, die de relatie tussen medewerker en manager licht ontvlambaar kunnen maken. Je kunt er veel aan doen om zaken toch bevredigend te laten verlopen, maar niet alles is te voorkomen en te voorspellen.