Belangenbehartiging

Greep op je loopbaan

Elk mens heeft een loopbaan. De één noemt het een carrière, de ander gewoon werk. Bij het uitvinden welke loopbaan je het gelukkigst maakt, heb je met een aantal zaken te maken.

Hoe kom je er achter wat bij je past?

 • Waar ben je goed in?
 • Waar loop je voor warm?
 • Hoe zit je in je huidige functie?
 • Heb je zicht op de mogelijkheden binnen je eigen bedrijf?
 • Hoe kun je je oriënteren buiten het bedrijf?
 • Onder welke condities kun je werken?

Met de beantwoording van deze vragen kom je meer te weten over:

 • wie je bent
 • wat je kunt
 • wat je wilt
 • wat je mogelijkheden zijn


Neem de tijd voor beantwoording van deze vragen. Het kost dagen, zo niet weken, om een beeld te vormen dat zo compleet en vertrouwd is, dat je er in gesprekken direct uit kunt putten.

De achterliggende gedachte is simpel:
hoe helderder antwoorden je hebt op de vragen, hoe beter je kunt richten op wat je gelukkig maakt.

1. Waar ben je goed in?

Om in beeld te brengen waar je sterke kanten zitten, kun je de volgende vragen beantwoorden. Je kunt natuurlijk ook aan mensen in je omgeving vragen wat zij jouw sterke punten vinden.


Tip: zoek mensen uit die je vertrouwt en waarvan je weet dat ze je vragen serieus zullen beantwoorden.
 • Waar ben je trots op? Heb je 'dat' tijdens je werk of daarbuiten tot stand ge bracht?
 • Wat gaat je makkelijk af, bijna vanzelfsprekend?
 • Verbaas je je wel eens over iets dat anderen niet kunnen en jij wel?
 • Waarover krijg je wel eens complimenten van anderen?
 • Op welke eigenschappen /vaardigheden van jou zijn anderen wel eens jaloers?
 • Kun je je kwaliteiten kwijt op de (werk)plek waar je nu zit


Met het beantwoorden van bovenstaande vragen krijg je zicht op wat je goed kan en in hoeverre die kwaliteiten tot hun recht komen op de plek waar je nu zit. Maar... iets goed kunnen, betekent nog niet dat je het ook leuk vindt of dat het je ook in de toekomst voldoening blijft geven.

2. Waar loop je warm voor?

Met de volgende vragen krijg je zicht op waar je warm voor loopt. Betrek de vragen niet alleen op je werkende leven, maar ook op je vriendschap, liefde, hobby’s, etc. Misschien lijken de vragen naar jouw smaak op elkaar. Het zijn slechts hulpmiddelen waarmee we proberen je uit verschillende invalshoeken naar jezelf te laten kijken. Verzin gerust andere.

 • Wat geeft je voldoening? Denk aan: je huidige/ voormalige werk, vrijwilligerswerk, vrije tijdsbesteding, verzorgende taken.
 • Waar krijg je energie van?
 • Waar ben je trots op?
 • Wat zijn de situaties, momenten die jou inspiratie geven?
 • Welk compliment geef je aan mensen die je waardeert?
 • Wat voor plaats neemt werk in je leven in? Denk aan: ontplooiing; geld verdienen om daarmee nuttige/leuke dingen te doen; zelfstandig kunnen werken; ontwikkelen van vakmanschap.
 • Wat is voor jou de essentie van werk? Denk aan: contact met mensen; een bijdrage leveren aan een product; status; iets doen voor de samenleving; jezelf zijn in je werk.

Ga voor jezelf na in hoeverre deze situaties zich voordoen in je huidige werk of dat je in staat bent ze (meer) te creëren.
Ga ook na hoe belangrijk het voor je is dat de inspiratie uit het werk komt. Je kunt immers ook door muziek geïnspireerd raken, maar dat hoeft niet perse te betekenen dat je alleen gelukkig wordt als je van muziek je werk maakt.

Tips & trucs:

• Laat je gedachten de vrije loop en maak gerust notities door elkaar. Je kunt ze later altijd nog ordenen.
• Gebruik evt. foto's of andere dingen van vroeger om je herinneringen op te wekken.
• Wat stond/staat er in je kamer, boekenkast, etc. aan dingen die jou kenmerken?

3. Hoe zit je in je huidige functie?

Onderstaande vragen brengen in beeld hoe je je huidige positie ziet.

 • Weet je wat er in deze functie van je verwacht wordt qua inhoudelijke kennis, vaardigheden en persoonlijkheid?
  Even een uitleg. Stel: Je bent verkoper. Je weet alles van de producten die je ver koopt (inhoudelijke kennis). Je kunt goed verkopen (vaardigheden). Maar jammer genoeg past het niet zo bij je karakter om mensen spullen te verkopen die ze niet zo nodig hebben (persoonlijkheid).
 • Heb je de indruk voldoende toegerust te zijn op het gebied van kennis en vaardig heden? En past je persoonlijkheid daarbij?
 • Weet je in welke richting je functie/of het werk zich zal ontwikkelen? (Denk aan: schaalvergroting, nieuwe technologie, reorganisatie, functiesplitsing.)
 • Als je nog geen beeld hebt van hoe je functie of werk eventueel verandert, ga dan na in je eigen bedrijf bij collega’s, leidinggevenden, ondernemingsraad of bij vakgenoten elders hoe zij er tegenaan kijken.
 • Als je weet hoe je functie of werk zich ontwikkelt, is dat dan ook de richting waarin je je zelf wilt ontwikkelen?
 • Zo ja, wat heb je er voor nodig op het gebied van kennis en vaardigheden? En wat betekent het voor je persoonlijkheid?
 • Zo nee, in welke richting zou je je wel willen ontwikkelen? En wat heb je dan nodig aan kennis en vaardigheden?
 • Heb je vrienden, collega’s, iemand van de afdeling personeelszaken of van de vakbond waarmee je dit soort zaken kunt bespreken? Kies er dan eens drie of vijf uit om feedback te vragen op hoe zij je zien. Vraag om een eerlijk gesprek op een rustige plek.


4. Heb je zicht op de mogelijkheden binnen je eigen bedrijf?

Hieronder stellen we een aantal vragen over mogelijkheden om je te oriënteren op ander werk binnen het bedrijf.
Tip: laat je niet van te voren beperken door gedachten als: dat kan toch niet omdat die aantrekkelijke baan niet in deeltijd uitvoerbaar is of te belastend is voor mijn rug of te weinig geld oplevert. Bekijk alle mogelijkheden, ook die je niet wilt, vooral met een 'open mind'. Selecteren doe je als laatste: zet ze op en rij met de meest gewenste boven en meest ongewenste onder.

 • Is er een CAO of rechtspositieregeling van toepassing op jouw werk?
 • Wat staat er in die regeling over opleidingen/faciliteiten voor je huidige of toekom- stige functie? Staat er iets in over taakroulatie, detachering of andere 'mobiliteits- bevorderende maatregelen'?
 • Heb je zicht op de verschillende functies binnen je bedrijf? Is er bijvoorbeeld een vacaturebank of vacaturekrant?
 • Heb je wel eens een rondleiding in je bedrijf/concern/organisatie gehad?
 • Zijn er nu al functies binnen je bedrijf die je aantrekken en waar je meer van wilt weten?

Voor de hand liggende informatiebronnen zijn: leidinggevenden en de personeelsafdeling.

Tip: bedenk wel van te voren:

a. wat je van ze wilt weten?
b. welke status je het gesprek wilt geven?
c. wellicht zijn er periodieke gesprekken (functionerings- of loopbaangesprekken) waar je deze kwesties aan de orde kunt stellen?

Kijk ook naar collega’s die op posities zitten die jij interessant vindt, of die stappen ondernomen hebben waar jij wat aan kunt hebben.

Tip: gebruik ze als informatiebron, niet als kruiwagen. De meeste mensen vinden het leuk om advies te geven. Over interessant werk willen ze vaak graag vertellen. Ze houden er meestal niet van als ze het idee hebben voor een karretje te worden gespannen.


5. Hoe kun je je oriënteren buiten je bedrijf?

Lees vacatures en personeelsadvertentie in de krant of op Internet. Selecteer wat je aanspreekt. Kijk breder dan je eigen vak. Kijken naar vacatures is (nu nog) niet bedoeld om ook daadwerkelijk te gaan solliciteren, maar vooral om zicht te krijgen op welke vacatures je er uitpikt.

 • Ga na waarom sommige vacatures je aanspreken en noteer die elementen:
  de functie, de wijze waarop de vacature is opgesteld, de organisatie, beloning, standplaats, etc.
 • Selecteer je na verloop van tijd andere vacatures dan voorheen?
 • Zie je een verschuiving in je interesses of condities waaronder je wilt werken?

Via het voeren van gesprekken met mensen die werk doen dat je interesseert, kun je er ook goed achter komen wat bij je past en wat voor jou haalbaar is. Kijk of je mee kunt lopen met iemand die werk doet waar je meer van wilt weten.

Tip: Zorg er voor dat je gesprekken richt op het verzamelen van informatie. Als je in een informatief gesprek vraagt om een baan, schrikt dat mensen af en krijg je waardevolle informatie niet meer te horen. Als je geschikt blijkt te zijn door wat je vraagt en laat zien, komt via via de vraag of je ergens wilt komen werken vaak vanzelf op je af.

6. Onder welke condities kun je werken?

Hier gaat het om de ‘bewegingsruimte’ die je letterlijk, figuurlijk en ook financieel hebt.
Deel dit in in categorieën: wat is absoluut noodzakelijk, wat vind je belangrijk, wat heeft je voorkeur en wat is mooi meegenomen.

 • Hoeveel geld heb je nodig om in je huidige leefpatroon te kunnen voorzien?
 • Hoeveel geld heb je minimaal nodig om rond te komen, voor jezelf en je gezin?
 • Wil je graag een volledige werkweek of juist in deeltijd werken?
 • Hoe flexibel ben ten aanzien van werktijden?
 • Wil je dagelijks, wekelijks of jaarlijks veel of juist weinig reizen?
 • Wil je een vaste werkplek of vind je juist afwisseling wel prettig?
 • Wil je heel dicht bij huis werken of maakt het niet uit?
 • Wat zijn je fysieke mogelijkheden? Zijn er beperkingen?
 • Staan je belangrijke gebeurtenissen te wachten die je leefomstandigheden significant zullen (kunnen) veranderen?

Lees dit ook

Weten wat we nog meer doen op het gebied van

Belangenbehartiging?

CAO

VHS zit samen met andere bonden aan tafel bij de cao-onderhandelingen van NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail.

Medezeggenschap

VHS is bij diverse bedrijven actief in de medezeggenschap. Bij NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail vind je VHS'ers in de diverse ondernemingsraden (OR) en onderdeelcommissies (OC).

Pensioen

Je pensioen, niet alleen belangrijk als je al met pensioen bent, maar ook als je nog werkzaam bent en pensioen aan het opbouwen bent.

Individuele belangenbehartiging

Naast collectieve belangenbehartiging kun je bij VHS ook terecht voor individuele belangenbehartiging. Of je nu wilt sparren met een collega uit de spoorsector of juridische bijstand nodig hebt, VHS is er voor jou.

Begeleiding bij reorganisatie

Helaas kennen we tijdens reorganisaties soms situaties, die de relatie tussen medewerker en manager licht ontvlambaar kunnen maken. Je kunt er veel aan doen om zaken toch bevredigend te laten verlopen, maar niet alles is te voorkomen en te voorspellen.