Belangenbehartiging

Begeleiding bij reorganisatie

Helaas kennen we tijdens reorganisaties soms situaties, die de relatie tussen medewerker en manager licht ontvlambaar kunnen maken. Je kunt er veel aan doen om zaken toch bevredigend te laten verlopen, maar niet alles is te voorkomen en te voorspellen.

Rollen en timing

Het management heeft de taak aan te geven wat er gaat veranderen en waarom. Ook hoort daarbij het uitstippelen van het traject in de tijd, waarbij een verwachtingspad gegeven wordt hoe de invoering gaat verlopen. Vaak wordt bij de communicatie P&O ingeschakeld, met name omdat de personele consequenties door hen begeleid gaan worden. De OR heeft zijn hoofdrol in het advies over de reorganisatie. Daarna kan de OR nog de zorgvuldigheid bewaken in de uitvoering van de afspraken ten aanzien van procesinrichting, en kan ze een rol nemen in de evaluatie van de ontwikkelingen ten opzichte van het
beoogde resultaat: draait het bedrijf nu beter? De OR en de vakbonden kunnen beide het management aanspreken op zorgvuldigheid van begeleiding, de bonden ten aanzien van uitvoering van het sociaal plan en de OR ten aanzien van de
uitvoering van de organisatievernieuwing. De medewerker moet zijn eigen ondersteuning kiezen, hij kan gebruik maken van mogelijkheden die het management biedt, hij kan ook zijn vakbond inschakelen, of beide doen. De vakbonden kunnen de signalen die ze per individueel begeleidingstraject ervaren anoniem bundelen en gebruiken om het management aan te spreken.

Hulpvragen

Voorbeelden van vragen om te bespreken in het contact tussen een manager en een mogelijk
overcomplete medewerker:

  • Welke stappen zet de manager in zijn benadering van een medewerker wiens werk hij/zij zo anders wil organiseren, dat deze overcompleet wordt?
  • Welke stappen zet een medewerker die weet dat hij mogelijk overcompleet wordt?
  • Welke stappen kan je samen in goed overleg alvast zetten vóórdat het reorganisatiebesluit officieel is?
  • Welke stappen mag je als manager niet zetten als jouw voorstellen als controversieel worden beschouwd en er nog geen reorganisatiebesluit is?
  • Hoeveel medewerking wil je als medewerker verlenen aan het (voorbereiden van het) overdragen van je werk?
  • Hoeveel wil je als manager nog vragen van medewerkers die gedwongen vertrekken?
  • Hoe motiveer je vertrekkende medewerkers de nog gevraagde inspanning te leveren?

We hopen dat dit je helpt. Graag horen we of dat zo is en wat je er van vindt.
Dus: mail als je wilt je ervaring of reactie naar: secretariaat@vhs.nl

Lees dit ook

Weten wat we nog meer doen op het gebied van

Belangenbehartiging?

CAO

VHS zit samen met andere bonden aan tafel bij de cao-onderhandelingen van NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail.

Medezeggenschap

VHS is bij diverse bedrijven actief in de medezeggenschap. Bij NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail vind je VHS'ers in de diverse ondernemingsraden (OR) en onderdeelcommissies (OC).

Pensioen

Je pensioen, niet alleen belangrijk als je al met pensioen bent, maar ook als je nog werkzaam bent en pensioen aan het opbouwen bent.

Individuele belangenbehartiging

Naast collectieve belangenbehartiging kun je bij VHS ook terecht voor individuele belangenbehartiging. Of je nu wilt sparren met een collega uit de spoorsector of juridische bijstand nodig hebt, VHS is er voor jou.

Greep op je loopbaan

Elk mens heeft een loopbaan. De één noemt het een carrière, de ander gewoon werk. Bij het uitvinden welke loopbaan je het gelukkigst maakt, heb je met een aantal zaken te maken.