Actueel

De spoorsector is continu in beweging. En ook VHS staat niet stil. Lees waar we mee bezig zijn en wat we voor elkaar hebben gekregen. Of lees één van onze columnisten over hoe hij of zij tegen de actualiteit aankijkt.

8/4/2024
Uit het bestuur

VHS wil weer groeien

Tijdens de laatste bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering was het ledenaantal onderwerp van gesprek. VHS wil graag groeien. Help jij mee om deze groei te bereiken? Lees verder welke plannen VHS heeft om het ledenaantal weer op peil te brengen en hoe jij hieraan een bijdrage kunt leveren.

8/4/2024

Tweede cao-onderhandelingsronde bij NS levert nieuw onderhandelingsresultaat op

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor NS hebben op vrijdag 29 maart tot een nieuw resultaat geleid (zie bijlage). Met dit nieuwe onderhandelingsresultaat denken we een breder draagvlak te hebben onder onze leden die werkzaam zijn bij NS.

8/4/2024
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Dit keer weer een update van onze secretaris Robert-Jan Lenselink.

8/4/2024
Events

VHS kijkt terug op een productieve ALV

Op 4 april werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden in de ‘Kookschool’ in Utrecht. Voorzitter Marcel Kunst presenteerde de jaarstukken en er werd door de aanwezigen meegedacht en gestemd over een aantal belangrijke onderwerpen. Ook werd er afscheid genomen van een bestuurslid en twee cao-onderhandelaren in verband met hun aankomend pensioen, en trad er een nieuw bestuurslid toe.

6/4/2024
Cao

Cao-onderhandelingen ProRail in april van start

De vakbonden en ProRail hebben afgesproken om op 29 april as. van start te gaan met het cao-overleg. Partijen hebben de wens uitgesproken om voor het verlopen van de huidige cao, 1 juli as., een nieuwe cao af te willen sluiten. Een belangrijk streven waar de VHS volledig achter staat.

5/4/2024
OR

Hans Raamsdonk herkozen als OR-lid bij ProRail

Met veel genoegen kunnen wij melden dat Hans Raamsdonk opnieuw is verkozen tot OR-lid bij ProRail.

Columns

In elke VHS Nieuwsbrief laat een VHS'er zijn licht schijnen over de actualiteit en geeft zijn of haar persoonlijke mening. Verrassend en interessant. We hebben alle verschenen columns hieronder voor je verzameld.

5/4/2024
Columns

Column: Verbinden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Jeu Ramakers afscheid genomen als bestuurslid van VHS. Reden temeer om hem te vragen om in een column terug te blikken op zijn periode als onderdeel van het bestuur van VHS.

29/2/2024
Columns

Column: Werknemersparticipatie

Zo’n 150 jaar geleden werden de eerste, plaatselijke, vakbonden opgericht. Zij maakten arbeiders bewust van hun afhankelijkheid van de werkgevers en de kracht van gezamenlijk optreden. Het leverde een eerste tegenkracht op voor afspraken over het loon. Het samen optrekken van arbeiders leidde daarnaast tot meer onderlinge solidariteit. Deze bonden verenigden zich in samenwerkingsverbanden zoals de Sociaal Democratische Bond (SDB). Eind 19e  eeuw werden de eerste landelijke vakbonden opgericht om de belangenbehartiging onder vakgenoten beter te organiseren. De typografen waren in 1866 de eersten.

7/1/2024
Columns

Column: Another year has gone, a new one just begon

Traditiegetrouw schrijft onze voorzitter, Marcel Kunst, de laatste column van het jaar. Al is dat in dit geval de eerste column van het nieuwe jaar, doordat de verschijningsdatum van de nieuwsbrief is verschoven naar begin januari 2024. Hij blikt terug op het afgelopen jaar en neemt ons tevens mee in de verwachtingen voor het nieuwe jaar.

Interviews

Wie zijn die VHS'ers? Wat doen ze voor onze vereniging en wie is de mens achter de foto? Maak kennis met onze kanjers.

22/2/24
Interviews

Hans Raamsdonk kandidaat OR verkiezingen ProRail

In maart 2024 zijn er nieuwe OR verkiezingen bij ProRail. Onlangs meldde Hans Raamsdonk zich enthousiast bij ons bestuur om zich namens VHS voor een tweede keer kandidaat te stellen. Uiteraard ging het bestuur hier graag mee akkoord. Reden genoeg om dit enthousiaste OR-lid aan jullie voor te stellen.

6/11/23
Interviews

Nieuwe cao-onderhandelaar bij ProRail, Marc de Natris stelt zich voor.

Sinds 22 oktober jl. wordt Gezina ten Hove tijdens de cao-onderhandelingen bij ProRail vervangen door Marc de Natris. Reden genoeg voor de redactie om kennis te maken met deze vakbondsman in hart en nieren.

25/11/22
Interviews

Nieuw bestuurslid Mirjam Otten stelt zich voor

VHS krijgt er een bestuurslid bij. Mirjam Otten heeft er zin in en wil graag een actievere rol gaan vervullen binnen VHS. Reden temeer om kennis met haar te maken.

26/10/22
Interviews

Interview met Meinte Wildschut. Hoe heeft hij de cao-onderhandelingen bij NS ervaren.

Meinte Wildschut was tijdens cao-onderhandelingen bij NS één van de onderhandelaren namens VHS. Het leek ons interessant om in een interview te vragen naar zijn ervaringen tijdens de recente cao-onderhandelingen.