Actueel

De spoorsector is continu in beweging. En ook VHS staat niet stil. Lees waar we mee bezig zijn en wat we voor elkaar hebben gekregen. Of lees één van onze columnisten over hoe hij of zij tegen de actualiteit aankijkt.

4/7/2024
Cao

Onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao bij ProRail

Afgelopen maanden hebben de vakbonden en de werkgever in een goede sfeer over een nieuwe cao voor ProRail medewerkers onderhandeld. Dit heeft afgelopen maandag tot een resultaat geleid dat we aan jullie neutraal gaan voorleggen. Hieronder een toelichting op de belangrijkste punten voor leden van VHS. Het totale resultaat wordt volgende week door ProRail op de website gepresenteerd en zullen we nasturen.

2/7/2024

Update cao-onderhandelingen bij ProRail

In juni hebben de 2e en 3e onderhandelingsronde over de nieuwe cao voor ProRail plaatsgevonden en op 1 juli jl. ronde nummer 4. Wico Molenaar, Rene Koppert en Marc de Natris zijn als onderhandelaren betrokken bij dit proces en delen graag een update met jullie.

2/7/2024

Uit het bestuur

Tijdens het overleg van juni is er het nodige ter sprake gekomen. Hieronder geeft onze secretaris, Robert-Jan Lenselink een korte samenvatting.

1/7/2024

Kandidaten voor OR en OC verkiezingen bij NS

In het najaar vinden weer de verkiezingen plaats voor de OR en OC bij NS voor de bedrijfsonderdelen Reizigers, Stations, Instandhouding,  C& O en Groep. Inmiddels hebben zich twee kandidaten gemeld namens VHS.

30/6/2024
Pensioen

Column: Pieter Tax over het belang van het verantwoordingsorgaan bij Rail & OV

Op 7 oktober 2024 starten de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van Rail & OV. Reden genoeg om de lijsttrekker van de werkenden, Pieter Tax, eens te vragen ons geheugen even op te frissen.

30/6/2024
Cao

De leden aan het woord; denk mee over toekomstige cao’s tijdens de VHS brainstormsessie

Tijdens de laatste cao-onderhandelingen bij NS werd de achterban geraadpleegd via een ‘virtueleachterkamer’. Deze werkwijze is als zeer geslaagd ervaren. Reden temeer om onze leden nog nauwer bij onderhandelingen te betrekken.

Columns

In elke VHS Nieuwsbrief laat een VHS'er zijn licht schijnen over de actualiteit en geeft zijn of haar persoonlijke mening. Verrassend en interessant. We hebben alle verschenen columns hieronder voor je verzameld.

21/5/2024
Columns

Column: VHS en IAO-19 samen sterk voor gelijke beloning

Oscar Schouten is namens VHS nauw betrokken geweest bij de gesprekken die plaats hebben gevonden tussen NS en medewerkers die vallen onder de IAO-19 schaal. Reden genoeg om Oscar te vragen zijn ervaringen van de afgelopen periode eens op papier te zetten.

5/4/2024
Columns

Column: Verbinden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Jeu Ramakers afscheid genomen als bestuurslid van VHS. Reden temeer om hem te vragen om in een column terug te blikken op zijn periode als onderdeel van het bestuur van VHS.

29/2/2024
Columns

Column: Werknemersparticipatie

Zo’n 150 jaar geleden werden de eerste, plaatselijke, vakbonden opgericht. Zij maakten arbeiders bewust van hun afhankelijkheid van de werkgevers en de kracht van gezamenlijk optreden. Het leverde een eerste tegenkracht op voor afspraken over het loon. Het samen optrekken van arbeiders leidde daarnaast tot meer onderlinge solidariteit. Deze bonden verenigden zich in samenwerkingsverbanden zoals de Sociaal Democratische Bond (SDB). Eind 19e  eeuw werden de eerste landelijke vakbonden opgericht om de belangenbehartiging onder vakgenoten beter te organiseren. De typografen waren in 1866 de eersten.

Interviews

Wie zijn die VHS'ers? Wat doen ze voor onze vereniging en wie is de mens achter de foto? Maak kennis met onze kanjers.

22/2/24
Interviews

Hans Raamsdonk kandidaat OR verkiezingen ProRail

In maart 2024 zijn er nieuwe OR verkiezingen bij ProRail. Onlangs meldde Hans Raamsdonk zich enthousiast bij ons bestuur om zich namens VHS voor een tweede keer kandidaat te stellen. Uiteraard ging het bestuur hier graag mee akkoord. Reden genoeg om dit enthousiaste OR-lid aan jullie voor te stellen.

6/11/23
Interviews

Nieuwe cao-onderhandelaar bij ProRail, Marc de Natris stelt zich voor.

Sinds 22 oktober jl. wordt Gezina ten Hove tijdens de cao-onderhandelingen bij ProRail vervangen door Marc de Natris. Reden genoeg voor de redactie om kennis te maken met deze vakbondsman in hart en nieren.

25/11/22
Interviews

Nieuw bestuurslid Mirjam Otten stelt zich voor

VHS krijgt er een bestuurslid bij. Mirjam Otten heeft er zin in en wil graag een actievere rol gaan vervullen binnen VHS. Reden temeer om kennis met haar te maken.

26/10/22
Interviews

Interview met Meinte Wildschut. Hoe heeft hij de cao-onderhandelingen bij NS ervaren.

Meinte Wildschut was tijdens cao-onderhandelingen bij NS één van de onderhandelaren namens VHS. Het leek ons interessant om in een interview te vragen naar zijn ervaringen tijdens de recente cao-onderhandelingen.