6/11/2023
Interviews

Nieuwe cao-onderhandelaar bij ProRail, Marc de Natris stelt zich voor.

Sinds 22 oktober jl. wordt Gezina ten Hove tijdens de cao-onderhandelingen bij ProRail vervangen door Marc de Natris. Reden genoeg voor de redactie om kennis te maken met deze vakbondsman in hart en nieren.

Wie is Marc de Natris en wat is zijn achtergrond als vakbondsman?

“Ik ben sinds 22 oktober jl. de nieuwe cao-onderhandelaar voor de VHS bij ProRail. Ik vervang Gezina ten Hove, die helaas ziek is geworden. Ik wens haar veel sterkte en een spoedig herstel toe. Ik ben een gepensioneerde marineofficier met een brede vakbondsachtergrond. Ik heb een groot gedeelte van mijn militaire carrière, tot aan mijn leeftijdsontslag, vakbondswerk gedaan. Ik ben jarenlang cao-onderhandelaar namens de officieren en middelbaar en hoger personeel bij Defensie geweest. Daarnaast ben ik twee decennia actief geweest in het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren waarvan ik van 2012 tot 2020 voorzitter ben geweest.

En vervolgens de stap naar de CMHF en nu cao-onderhandelaar voor VHS bij ProRail?

Na mijn leeftijdsontslag bij Defensie ben ik voorzitter van de ambtenarencentrale CMHF geworden en vertegenwoordig ik de CMHF in het bestuur van de vakcentrale VCP. Zonder dat de VHS-leden het waarschijnlijk weten zijn jullie eveneens lid van deze beide centrales, omdat VHS hierbij is aangesloten."

Ik ga me de komende tijd verdiepen in de ProRail-dossiers en mij voorbereiden op de nieuwe cao-onderhandelingen.

"Ik ga me de komende tijd verdiepen in de ProRail-dossiers en mij voorbereiden op de nieuwe cao-onderhandelingen. Daarbij vind ik het belangrijk om te weten wat er leeft en speelt onder het middelbaar en hoger personeel bij ProRail. Dat is immers onze doelgroep en onze cao-inzet moet aansluiten bij de wensen en behoeften van deze VHS-leden."

Ik denk dat VHS niet alleen een rol moet spelen op het gebied van salaris en arbeidsomstandigheden, maar ook op het gebied van professionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering.

Wat hoop je te bereiken als cao-onderhandelaar voor ProRail?

"Zoals ik eerder al aangaf is het belangrijk om te weten wat er leeft en speelt. Daarom vraag ik de VHS-leden bij ProRail graag om input. Wat vinden jullie belangrijk? Waar moet VHS zich volgens jullie sterk voor maken? Dat kunnen zowel arbeidsvoorwaardelijke als beroepsinhoudelijke punten zijn. Ik denk dat VHS niet alleen een rol moet spelen op het gebied van salaris en arbeidsomstandigheden, maar ook op het gebied van professionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering. Thema's zoals 'In Gesprek' en 'Spoor naar morgen' zijn volgens mij zaken waar jullie als (potentiële) VHS-leden iets over te zeggen hebben. Deze meningen moeten worden ingebracht en binnen de VHS worden besproken zodat wij daarna een voorstel kunnen vormen dat als standpunt aan de onderhandelingstafel kan worden ingebracht en besproken.

Hetgeen ik hierboven beschrijf is de ideale situatie. De uitdaging in mijn ogen is dan ook: hoe ga je de grote potentiële aanwezige denkkracht binnen ProRail zodanig mobiliseren? Je wilt immers zoveel mogelijk input krijgen van je achterban om als VHS de juiste standpunten te kunnen bepalen om de cao-onderhandelingen in te gaan. Het doel is ook tweeledig: Als vakbond wil je op de eerste plaats dat de VHS-leden tevreden zijn met het onderhandelingsresultaat én ten tweede dat ProRail dankzij deze nieuwe cao als een nog betere werkgever wordt gezien. Een mooie uitdaging die ik samen met jullie wil aangaan. Ik wil dan ook iedereen bij ProRail oproepen om zich bij mij te melden met ideeën, suggesties en vragen. Ik ga graag met jullie in gesprek over de toekomst van ProRail en VHS."

En tot slot, heb je als pensionado ook nog passies buiten het vakbondsleven?

“Jazeker, In mijn privéleven heb ik ook nog uitdagingen te gaan. Eén van deze uitdagingen is golfen. Als gepensioneerde voldoe ik aan het klassieke beeld dat wij allemaal golfen. Het lijkt mij mooi om ooit nog eens een ‘hole in one’ te slaan. Daar ligt dus de komende tijd mijn uitdaging. Ik moet eerlijk bekennen dat het mij nog nooit is gelukt om ook maar in de buurt van een ‘hole in one’ te komen. Er zit dus voor mij helaas nog maar één ding op: ik zal nog vaker moeten gaan oefenen!”

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

28/06/2021
Pensioen

Pensioenbijeenkomst in oktober

Hoe zit dat nu met het nieuwe pensioenstelsel en wat kunnen de gevolgen zijn voor jouw pensioen?

4/8/2023
Pensioen

Samen praten over pensioen

De sociale partners zijn samen met vakverenigingen en pensioenfondsen al geruime tijd bezig met het vormgeven van de Nieuwe Pensioen Regeling (NPR).

Hoog tijd om even namens VHS wat feiten op een rij te zetten. Ons bestuurslid namens de pensioencommissie, Mieke Nieuwenhuis, geeft tekst en uitleg over hoe VHS samen met Rail & OV de regeling de komende maanden vorm probeert te geven. Welke organen hierbij betrokken zijn, en hoe je als VHS-lid mee kunt denken over de nieuwe regeling.

26/9/2022
Interviews

Interview met Kees-Jan van Dolder

Na veertien jaar neemt Kees-Jan van Dolder afscheid van het bestuur van VHS. Een mooi moment om terug te blikken op zijn bestuurstijd.

26/10/2022
Interviews

Interview met Meinte Wildschut. Hoe heeft hij de cao-onderhandelingen bij NS ervaren.

Meinte Wildschut was tijdens cao-onderhandelingen bij NS één van de onderhandelaren namens VHS. Het leek ons interessant om in een interview te vragen naar zijn ervaringen tijdens de recente cao-onderhandelingen.