Belangenbehartiging

CAO

VHS zit samen met andere bonden aan tafel bij de cao-onderhandelingen van NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail.

Vakbondsonderhandelaar

Tijdens de cao-onderhandelingen maakt VHS gebruik van een professionele vakbondsonderhandelaar van de CMHF. CMHF is een onafhankelijke overkoepelende koepel van 43 beroepsverenigingen uit acht sectoren met circa 62.000 leden. Bij elke cao-tafel wordt deze vakbondsonderhandelaar ondersteund door een of meerdere VHS'ers die samen met de onderhandelaar plaats nemen aan de onderhandelingstafel.

Achterban

Voorafgaand aan en tijdens de onderhandelingen worden de vakbondsonderhandelaar en de VHS'er aan tafel bijgestaan door VHS'ers in de zogenaamde achterkamer. Heb je hier interesse in? Geef dit dan aan op het moment dat jij om input voor de onderhandelingen wordt gevraagd. Voorafgaand aan de onderhandelingen vragen we input  bij de VHS'ers werkzaam in het betreffende bedrijf. Als VHS willen we echt jullie - onze leden - vertegenwoordigen. Daarom vragen we bij elke ophanden zijnde cao-onderhandeling expliciet aan jou wat jij belangrijk vindt. Wat speelt er op jouw afdeling, wat wil je graag terug zien in de nieuwe cao, waar ligt voor jou het zwaartepunt in de onderhandelingen. Met deze informatie gaan we de onderhandelingen in, om er voor jou het meeste uit te halen.

Akkoord of resultaat

Niet alleen vinden we het belangrijk om jouw stem te vertegenwoordigen en voor jouw belangen op te komen, ook willen we je graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen aan de onderhandelingstafel. Vaak zijn de onderhandelingen niet in één dag afgerond, maar zijn er over een bepaalde periode meerdere onderhandelingsdagen. Tussentijds houden we je up-to-date met terugblikken op de onderhandelingsdagen en de geboekte resultaten en/of pijnpunten waar partijen elkaar (nog) niet hebben kunnen vinden. Mocht er geen onderhandelingsakkoord bereikt worden, maar een onderhandelingsresultaat, dan ben jij aan zet. Wij of andere vakbonden hebben dan niet bereikt wat beoogd was en vinden dat het bereikte te ver afstaat van het beoogde om zonder het raadplegen van de achterban van een akkoord te kunnen spreken. Het is dan aan de vakbondsleden om te laten weten of ze wel of niet akkoord gaan met het behaalde resultaat. Wij leggen het resultaat negatief, neutraal of positief aan je voor.

Als VHS willen we echt jullie - onze leden - vertegenwoordigen. Daarom vragen we bij elke ophanden zijnde cao-onderhandeling expliciet aan jou wat jij belangrijk vindt.

Lees dit ook

Weten wat we nog meer doen op het gebied van

Belangenbehartiging?

Medezeggenschap

VHS is bij diverse bedrijven actief in de medezeggenschap. Bij NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail vind je VHS'ers in de diverse ondernemingsraden (OR) en onderdeelcommissies (OC).

Pensioen

Je pensioen, niet alleen belangrijk als je al met pensioen bent, maar ook als je nog werkzaam bent en pensioen aan het opbouwen bent.

Individuele belangenbehartiging

Naast collectieve belangenbehartiging kun je bij VHS ook terecht voor individuele belangenbehartiging. Of je nu wilt sparren met een collega uit de spoorsector of juridische bijstand nodig hebt, VHS is er voor jou.

Greep op je loopbaan

Elk mens heeft een loopbaan. De één noemt het een carrière, de ander gewoon werk. Bij het uitvinden welke loopbaan je het gelukkigst maakt, heb je met een aantal zaken te maken.

Begeleiding bij reorganisatie

Helaas kennen we tijdens reorganisaties soms situaties, die de relatie tussen medewerker en manager licht ontvlambaar kunnen maken. Je kunt er veel aan doen om zaken toch bevredigend te laten verlopen, maar niet alles is te voorkomen en te voorspellen.