5/4/2024
Columns

Column: Verbinden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Jeu Ramakers afscheid genomen als bestuurslid van VHS. Reden temeer om hem te vragen om in een column terug te blikken op zijn periode als onderdeel van het bestuur van VHS.

Als je dit leest ben ik inmiddels ex-bestuurslid van VHS. Ongeveer 16 jaar heb ik in die rol geprobeerd VHS te dienen. Een te lange periode om te zeggen dat deze is omgevlogen. Je ziet collega-bestuurders komen en gaan, maakt meerdere voorzitters mee en vele wisselingen van de wacht aan de kant van de bedrijven.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd met als grote keerpunt begin 2020. De persoonlijke ontmoetingen, gesprekken werden ruw vervangen door thuiswerken achter een beeldschermpje. Ik vond dat zelf best wel lastig als sociaal wezen, omdat naar mijn idee iets wezenlijks ontbrak aan die manier van samenwerken, het directe contact, de nabijheid van collega’s, de gezelligheid.  Dat verbinden is in verscheidene vormen ook de essentie van onze vereniging. Bij onze bijeenkomsten staat, naast de persoonlijke ontmoetingen, ook het bouwen aan een netwerk centraal.

Bij onze bijeenkomsten staat, naast de persoonlijke ontmoetingen, ook het bouwen aan een netwerk centraal.

Brugfunctie

Bij cao-onderhandelingen wil VHS ook de verbinding opzoeken en op belangrijke punten een brugfunctie vormen tussen soms harde tegenstellingen van andere vakorganisaties en de werkgever. Het voeren van een dialoog onderbouwd met feiten, nieuwsgierig naar de andere mening en motivatie.

We verbinden ook onder oud gedienden met meerdere bijeenkomsten per jaar vanuit de Commissie Activiteiten Postactieven (CAP). En als het nodig is helpen en adviseren onze vakbond contactpersonen ook de individuele collega’s als het even tegenzit.

Open staan voor de ander

In onze maatschappij zien we ook veel veranderingen, grotere en verharde tegenstellingen, meer polarisatie. Dat is een slechte ontwikkeling, want samenleven betekent ook hier verbinden, de dialoog aangaan en open staan voor de ander en deze niet buitensluiten. Ook al is die mening minder gangbaar en wellicht controversieel.

Laat VHS haar verbindende rol behouden. Hiervoor zijn meer leden nodig, want zonder voldoende leden geen legitimatie als vakvereniging. In mijn tijd in het bestuur kwam dat met regelmaat terug op de agenda en het ledental is geleidelijk afgenomen.

Na mijn pensionering in 2023 heb ik mij voorgenomen niet zo lang meer bestuurslid te blijven, omdat de verbinding met het werk weg valt en daardoor de afstand tot wat er speelt en het gevoel hoe hierin te acteren afneemt.

Ik blijft uiteraard lid van VHS en zodoende is dit geen definitief afscheid. Voor een ieder succes, plezier en een goede gezondheid.

Een hartelijke groet en tot ziens.

Jeu Ramakers

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

18/1/2024
Events

VHS kijkt terug op zeer geslaagde nieuwjaarbijeenkomst en lezing ERTMS

VHS ging op 18 januari dit nieuwe jaar gelijk goed van start met een interessante lezing over ERTMS (European Railway Traffic Management System) gecombineerd met een nieuwjaarsbijeenkomst. Marco Sala en Esmé van Kalshoven hebben ons meegenomen in de wereld van ERTMS. Aansluitend werd er nog nagepraat over dit boeiende onderwerp onder het genot van een hapje en een drankje.

23/5/2022
Kennis

Verkiezing OR NS: Leo Zibret stelt zich voor

Van 11 mei tot 7 juni vinden tussentijdse verkiezingen plaats voor de OR C&O en Groep van NS. VHS'er Leo Zibret heeft zich kandidaat gesteld.

No items found.