Actueel

De spoorsector is continu in beweging. En ook VHS staat niet stil. Lees waar we mee bezig zijn en wat we voor elkaar hebben gekregen. Of lees één van onze columnisten over hoe hij of zij tegen de actualiteit aankijkt.

5/4/2024
Columns

Column: Verbinden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Jeu Ramakers afscheid genomen als bestuurslid van VHS. Reden temeer om hem te vragen om in een column terug te blikken op zijn periode als onderdeel van het bestuur van VHS.

2/4/2024
Cao

CAO over 2024 voor Movares vastgesteld

Op 16 januari 2024 hebben de vakbonden en Movares een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao over 2024. Inmiddels is dit resultaat voorgelegd aan de leden en heeft een meerderheid ingestemd.

29/3/2024
Cao

Nieuw onderhandelingsresultaat voor cao bij NS

Na 13 dagen en 2 nachten is er een nieuw onderhandelingsresultaat tot stand gekomen inzake de cao-onderhandelingen bij NS.

29/2/2024
Cao

Cao-onderhandelingen bij NS gaan nieuwe ronde in

Ondanks een akkoord van de leden van VHS en CNV op het onderhandelingsresultaat van 8 januari jl. gaan de cao-onderhandelingen bij NS een nieuwe ronde in. Leden van FNV en VVMC stemden namelijk tegen het resultaat.

29/2/2024
Cao

Cao-onderhandelingen ProRail binnenkort van start

Op 18 maart staat de kick-off van de cao-onderhandelingen 2024 gepland. VHS is op dit moment bij haar leden aan het inventariseren wat er onder hen leeft en wat de inzet namens VHS zou moeten zijn.

29/2/2024
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Dit keer een update van onze secretaris Robert-Jan Lenselink.

Columns

In elke VHS Nieuwsbrief laat een VHS'er zijn licht schijnen over de actualiteit en geeft zijn of haar persoonlijke mening. Verrassend en interessant. We hebben alle verschenen columns hieronder voor je verzameld.

5/4/2024
Columns

Column: Verbinden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Jeu Ramakers afscheid genomen als bestuurslid van VHS. Reden temeer om hem te vragen om in een column terug te blikken op zijn periode als onderdeel van het bestuur van VHS.

29/2/2024
Columns

Column: Werknemersparticipatie

Zo’n 150 jaar geleden werden de eerste, plaatselijke, vakbonden opgericht. Zij maakten arbeiders bewust van hun afhankelijkheid van de werkgevers en de kracht van gezamenlijk optreden. Het leverde een eerste tegenkracht op voor afspraken over het loon. Het samen optrekken van arbeiders leidde daarnaast tot meer onderlinge solidariteit. Deze bonden verenigden zich in samenwerkingsverbanden zoals de Sociaal Democratische Bond (SDB). Eind 19e  eeuw werden de eerste landelijke vakbonden opgericht om de belangenbehartiging onder vakgenoten beter te organiseren. De typografen waren in 1866 de eersten.

7/1/2024
Columns

Column: Another year has gone, a new one just begon

Traditiegetrouw schrijft onze voorzitter, Marcel Kunst, de laatste column van het jaar. Al is dat in dit geval de eerste column van het nieuwe jaar, doordat de verschijningsdatum van de nieuwsbrief is verschoven naar begin januari 2024. Hij blikt terug op het afgelopen jaar en neemt ons tevens mee in de verwachtingen voor het nieuwe jaar.

Interviews

Wie zijn die VHS'ers? Wat doen ze voor onze vereniging en wie is de mens achter de foto? Maak kennis met onze kanjers.

22/2/24
Interviews

Hans Raamsdonk kandidaat OR verkiezingen ProRail

In maart 2024 zijn er nieuwe OR verkiezingen bij ProRail. Onlangs meldde Hans Raamsdonk zich enthousiast bij ons bestuur om zich namens VHS voor een tweede keer kandidaat te stellen. Uiteraard ging het bestuur hier graag mee akkoord. Reden genoeg om dit enthousiaste OR-lid aan jullie voor te stellen.

6/11/23
Interviews

Nieuwe cao-onderhandelaar bij ProRail, Marc de Natris stelt zich voor.

Sinds 22 oktober jl. wordt Gezina ten Hove tijdens de cao-onderhandelingen bij ProRail vervangen door Marc de Natris. Reden genoeg voor de redactie om kennis te maken met deze vakbondsman in hart en nieren.

25/11/22
Interviews

Nieuw bestuurslid Mirjam Otten stelt zich voor

VHS krijgt er een bestuurslid bij. Mirjam Otten heeft er zin in en wil graag een actievere rol gaan vervullen binnen VHS. Reden temeer om kennis met haar te maken.

26/10/22
Interviews

Interview met Meinte Wildschut. Hoe heeft hij de cao-onderhandelingen bij NS ervaren.

Meinte Wildschut was tijdens cao-onderhandelingen bij NS één van de onderhandelaren namens VHS. Het leek ons interessant om in een interview te vragen naar zijn ervaringen tijdens de recente cao-onderhandelingen.