27/08/2020
Cao

Wel of geen pact NS?

Begin deze maand sprak NS twee lange dagen met vakbonden en de medezeggenschap over een werkgelegenheidspact.

Met dit pact wil NS werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025 afgeven in ruil voor flexibiliteit van de medewerkers. Alle partijen hebben hier uitvoerig met elkaar over gesproken en hun input gegeven. Inmiddels ligt er een conceptpact wat nu door de bonden voorgelegd wordt aan haar leden.

Post van Roger

Ligt daar zo maar een onherkenbare witte enveloppe in de brievenbus. Een brief aan alle medewerkers van NS met een toelichting van Roger van Boxtel op het concept werkgelegenheidspact. Terwijl er afgelopen week ook al een webinar is geweest over dit onderwerp voor alle NS medewerkers. Het laat wel zien dat dit onderwerp hot is en erg belangrijk voor NS.

Jij beslist

Wat is de status van dit concept werkgelegenheidspact? Alle vakbonden, wij ook, hebben het conceptpact voorgelegd aan hun leden met de vraag of zij akkoord zijn of niet akkoord zijn met dit pact. Via de mail heeft het bestuur van VHS dit aan alle VHS'ers bij NS voorgelegd. Met daarbij ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur in een dagelijks spreekuur tussen 08.00 en 09.00 via nummer 06-55743135. Of vragen te stellen via de mail. Tot op heden hebben twee mensen gebeld en heeft ruim een kwart van de leden hun mening gegeven.

Bij deze nogmaals de oproep aan alle leden die nog niet gereageerd hebben om hun akkoord (eventueel met aanbevelingen) of niet akkoord (graag met redenen erbij) door te geven via de mail naar NS-bij-VHS@vhs.nl voor 31 augustus.

Resultaten

VHS verwacht begin september de resultaten van de ledenraadpleging aan de directie mee te kunnen delen. CNV zit op hetzelfde tijdpad. FNV en VVMC zullen medio september de resultaten van de ledenraadpleging bekend maken. De COR is ook onderdeel van dit conceptpact omdat bij het sluiten van een pact de sociale spelregels al zijn ingevuld en de COR alleen nog naar de proportionaliteit van de voorstellen sec kan kijken. Zij hebben het concept pact dan ook voorgelegd aan de diverse OR'en. Omdat een handtekening van de COR de rechten van de diverse OR'en beperkt.

De verwachting is dat begin oktober de insteek van de vier vakbonden en de COR duidelijk zal zijn. Dat kan betekenen een pact met alle of mogelijk een deel van de partijen. Of geen pact. Dan gaat de directie alle voorstellen separaat voorleggen aan de COR en de sociale consequenties per voorstel met de vakbonden bespreken. En is er geen werkgelegenheidsgarantie. Uiteraard is er tussendoor informeel overleg tussen de vier vakbonden en de COR zodat we allen goed op de hoogte zijn van elkaars insteek.

Bijlagen:

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

23/6/2022
Kennis

VHS heeft een vernieuwde website

Op maandag 13 juni was het zover. De geheel vernieuwde website van VHS kwam in de lucht. Na maanden van hard werken heeft de website een fris nieuw uiterlijk gekregen. Esther den Braven legt uit hoe één en ander tot stand is gekomen.

25/11/2022
Cao

CAO-akkoord bij Prorail

De afgelopen periode hebben de bonden en ProRail onderhandeld over een nieuwe cao per 1 januari 2023. De nieuwe cao heeft een looptijd van 18 maanden.

No items found.