27/9/2022
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Bas Rijnders houdt ons op de hoogte.

Zoals inmiddels bekend gaat Kees-Jan van Dolder ons bestuur verlaten. We zijn nog steeds op zoek naar een opvolger. Bij voorkeur iemand die werkt bij het Pensioenfonds Rail & OV.

Ook Myrthe de Bruin gaat VHS na 17 jaar trouwe dienst verlaten als communicatiemedewerkster. Myrthe heeft haar werkzaamheden inmiddels al overgedragen aan Monique Langeslag, maar vorige week hebben we met een afscheidsetentje als communicatieteam haar afscheid luister bijgezet. Al zal ze zijdelings nog wel betrokken blijven bij de communicatie rondom VHS.

Voorbereiding ALV

Ter voorbereiding op de ALV zijn alle ingezonden stukken met het bestuur besproken en akkoord bevonden. Deze zullen op 27 september tijdens de ALV aan de leden worden voorgelegd.

Prachtig resultaat cao-onderhandelingen

Na maanden van onderhandelingen is er voor de cao bij NS een prachtig principe akkoord tot stand gekomen. Een principe akkoord met daarin veel punten die voor VHS belangrijk zijn. Hopelijk kunnen we binnenkort ook mooie resultaten verwachten bij de cao-onderhandelingen van ProRail, Movares en DEKRA Rail.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

20/5/2023
Cao

Update over het IAO-19 dossier bij NS

In mei hebben Oscar Schouten en Bas Rijnders weer gesproken met NS over de voortgang van het IAO-19 dossier.

27/05/2021
Cao

Uniforme verlofspaarregeling NS

NS kent momenteel meerdere verlofspaarregelingen. Bij de afgelopen cao-besprekingen is met de vakbonden afgesproken om een onderzoek uit te voeren om dit om te zetten naar één nieuwe regeling, de Uniforme Verlofspaarregeling.

No items found.