8/4/2024
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Dit keer weer een update van onze secretaris Robert-Jan Lenselink.

Op 14 maart vond de alweer de 813e bestuursvergadering van onze vakvereniging plaats. Van de gereserveerde ruimte werd deze keer geen gebruik gemaakt. Allen namen via MS Teams deel.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Bij de komende ALV zullen we weer onze notulen, financieel jaarverslag en jaarverslag presenteren. En niet onbelangrijk, ook zal een indringende oproep tot ledenwerving worden gedaan via de leden. Gezien de teruglopende aantallen, meest door vertrek of pensionering, is het hard nodig dat ieder hierin een steentje bijdraagt. Op de ALV vertellen we hoe. (De ALV heeft inmiddels plaatsgevonden. Red.)

Ook nieuwe bestuursleden zijn wenselijk, met name vanuit ProRail en Movares. Op de ALV gaan we afscheid nemen van VHS bestuurslid, Jeu Ramakers, hij gaat met pensioen. Gezina ten Hove, jarenlang onze vakbondsbestuurder vanuit de CMHF, neemt ook afscheid nu ze haar werkzaamheden gaat neerleggen. Ook van Frits Immers nemen we afscheid. Frits is jarenlang vanuit Movares onder andere naast Gezina actief geweest aan de cao-onderhandelingstafel.

Kandidaten gezocht voor OR en OC

Er zijn de komende tijd weer een aantal OR verkiezingen. Voor de OR van NS, ProRail en Movares zouden we graag zien dat één of meerdere actieve VHS-leden zich kandidaat stellen om deel te nemen in één van deze OR verkiezingen.

Voel jij wat voor inzet in het bestuur, aan de cao-onderhandeltafel of in de OR, meld je dan aan via ons secretariaat. Bij NS vinden in het najaar, OR en OC verkiezingen plaats bij alle Ondernemingsraden (Reizigers, Stations, Instandhouding en C&O en Groep. Bij ProRail vinden de OR verkiezingen ook in het najaar plaats.

CAO-onderhandelingen

Bij NS is er een mooi onderhandelingsresultaat bereikt, met goede inbreng van onze onderhandelaars. Hierover kun je als VHS-lid werkzaam bij NS nog tot en met 21 april jouw stem uitbrengen. Bij Movares vinden de nieuwe cao-besprekingen in het najaar plaats.

CMHF, de vakbondskoepel waartoe we behoren, heeft ook onze aandacht. Gezien de veranderingen binnen die organisatie, gaan we na hoe we daar verder mee omgaan. De rechtsbijstand via CHMF, blijft uiteraard intact, maar we kijken ook naar alternatieven.

Verkiezingen verantwoordingsorgaan Rail & OV

Bij Rail & OV vinden in oktober verkiezingen plaats voor het Verantwoordingsorgaan (VO). Hier hebben o.a. vakbondsleden zitting. Belangstellenden, actieven en gepensioneerden, kunnen zich hiervoor opgeven via het secretariaat.

Lezingen

VHS heeft de intentie om ook dit jaar weer een aantal lezingen te organiseren. Onder andere rondom het thema Artificial Intelligence (AI) en hoe dit toe te passen in onze bedrijven.

Tot slot nog een tip. Als VHS hebben we een Ohra collectiviteitsnummer. Hiermede kan korting worden verkregen op diverse verzekeringen. Het collectiviteitsnummer is op te vragen via ons secretariaat.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

23/1/2023

Bijeenkomst VHS pensioencommissie, kom jij meedenken?

Op maandag 13 februari om 17.00 uur komt de VHS pensioencommissie weer bijeen in De Inktpot in Utrecht.

26/03/2020
Columns

Column: CAP-excursie is 'ontspoord'

Op 16 maart ging de brief uit naar de vele inschrijvers: 'CAP excursie Rotterdam 8 april afgelast'. In de dertig jaar dat de Commissie Activiteiten Postactieven (CAP) excursies organiseert is deze voorjaarsexcursie als eerste figuurlijk ontspoord.

25/1/2023
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Bas Rijnders houdt ons op de hoogte.

8/11/2023
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Dit keer een update van onze secretaris Robert-Jan Lenselink.