25/11/2022
Cao

Stand van zaken NS IAO-19

In augustus en september heeft een delegatie van het bestuur van VHS met diverse mensen die in de categorie NS IAO-19 zijn ingedeeld om de tafel gezeten.

Achtergrond voor dat gesprek is dat zowel in primaire beloning alsook in de secundaire beloning bij NS de arbeidsvoorwaarden voor deze mensen stevig zijn achtergebleven bij de ontwikkelingen in de cao. Diverse voorbeelden en staatjes zijn daarbij gedeeld en besproken. Waarbij ook de conclusie van VHS is dat IAO-19 enerzijds achterblijft bij de cao ontwikkelingen, maar ook dat toentertijd voorgespiegelde voordelen van IAO-19 in vergelijking met salarisgroep 63 niet zijn waargemaakt.

VHS heeft in september een brief aan de HR directie geschreven om deze ontwikkeling bespreekbaar te maken, zodat NS als werkgever naast brede bewustwording ook stappen kon gaan zetten. Op deze brief heeft de directie niet gereageerd. Wel zijn de afgelopen twee maanden een aantal maatregelen genomen om IAO-19 ook de overige arbeidsvoorwaarden deels te laten volgen. Alleen roepen de genomen maatregelen ook weer vragen op.

Twee weken gelden is het bestuur opnieuw met een delegatie om de tafel gaan zitten. Uiteindelijk kwamen daar ook staatjes en voorbeelden ter tafel die laten zien dat het verschil in de ontwikkelingen aan arbeidsvoorwaarden steeds groter wordt, en er geen stappen worden genomen om de fikse achterstand in ontwikkeling op te pakken.

VHS heeft afgelopen week een brief gestuurd naar de directeur van HR, de voorzitter van de RvB en de voorzitter van de COR om aandacht te vragen voor deze problematiek, en om aan te geven dat wij nog op formele beantwoording wachten. VHS geeft aan dat er geen sprake is van inclusie door voor verschillende soorten werknemers erg verschillende ontwikkelingen in arbeidsvoorwaarden te creëren.

We weten als bestuur dat het lastig is voor de betrokken medewerkers om ‘een vuist te maken’ en vinden het wel onze rol om hier aandacht voor te vragen en concrete maatregelen te willen zien.

De laatst verstuurde brief is hier terug te lezen.

Mocht je nog vragen of ideeën hebben dan horen we die graag.

Marcel Kunst

Voorzitter VHS

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

27/05/2021
Pensioen

Bericht van de Pensioentafel

VHS is deelnemer aan de Pensioentafel Rail & OV. Aan die tafel praten werknemers en werkgevers met het pensioenfonds over de vormgeving van ons pensioen.

8/7/2022
Cao

Na vastlopen cao-overleg stellen vakbonden ultimatum aan NS

Op 7 juli opende NS de cao-onderhandelingen met een herzien integraal voorstel. Belangrijkste punt daaruit is de loonparagraaf:  een verhoging met een half procent tot 8% bij ongewijzigde looptijd van 30 maanden.

25/10/2022
Cao

NS IAO-19 update

VHS heeft de afgelopen weken diverse malen overleg gehad met een selecte groep IAO-19 collega’s over de problematiek rondom de functiegroep IAO-19.

26/4/2022
Kennis

IAO-19 bij NS

Zoals jullie in eerdere berichten hebben kunnen lezen hebben we vorig jaar met de NS directie gesproken over de positie van de IAO-19 medewerkers. Op verzoek van meerdere collega’s kwam er een sessie om over het vervolg te praten. Dinsdag 12 april waren we hiervoor met een kleine twintig mensen bij elkaar.