3/11/2022
Cao

Nieuwe cao NS ondertekend door alle bonden en directie NS

Op 1 november jl. hebben de bonden en de directie van NS het cao-akkoord voor 2022-2023 ondertekend.

Via deze link vind je de tekst van het akkoord tussen bonden en de directie van NS over deze nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2022 tot 1 januari 2024.

De belangrijkste onderwerpen vind je hieronder in vogelvlucht:

  • De twee salarisverhogingen en de twee eenmalige uitkeringen vind je in paragraaf 1.2. 
  • De wijze waarop de pensioenopbouw in stappen weer wordt verhoogd tot het maximum, een punt waar VHS veel aandacht aan besteed heeft, staat in paragraaf 2.1.
  • Hoofdstuk 3 stelt dat de werkgelegenheidsgarantie en het sociaal plan doorgetrokken worden tot en met 31 december 2025. 
  • In paragraaf 4.2 vind je wat is afgesproken over verbetering van de faciliteiten voor mantelzorg en rouwverwerking. Deze laatste geldt voor dierbaren, dus niet alleen voor naaste familie. 
  • Aangezien de overgang in arbeidsvoorwaarden van hoofdstuk 8 (voor roostergebonden personeel) naar hoofdstuk 9 (voor outputgestuurd personeel) complex geworden was heeft NS besloten weer terug te gaan naar één pakket, hoofdstuk 8. De redenatie is dat outputgestuurd werken ondertussen ingeburgerd is en geen aparte arbeidsvoorwaarden meer behoeven.
  • In deze nieuwe cao wordt het recht op onbereikbaarheid expliciet beschreven, in paragraaf 5.7.
  • Er is een thuiswerkvergoeding afgesproken, een punt waar VHS al een tijd op hamert (zie paragraaf 6.2).
  • In het kader van een inclusieve cao worden in hoofdstuk 7 een aantal sociale verbeteringen van de cao beschreven, zoals aanvullend geboorteverlof en de ondertekening door NS en bonden van een Europese verklaring voor genderdiversiteit en gendergelijkheid.
  • Onder 'Overige' staan diverse afspraken, bijvoorbeeld over werkervaringsplekken voor statushouders en over de voortzetting van de fietsregeling met een verhoogd bedrag.

Over de exacte tekst vindt nog gesprek plaats tussen bonden en directie van NS. Zodra dat afgerond is komt de nieuwe cao online en op papier beschikbaar.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

26/4/2022
Kennis

Ook VHS ziet geen toegevoegde waarde in omvorming ProRail tot ZBO

Het wetsvoorstel om ProRail om te vormen tot een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) ligt nog steeds op tafel. Dit tot ongenoegen van velen. Het leidde er zelfs toe dat een aantal sectorpartijen een brandbrief aan de vaste kamercommissie I en W stuurde om nogmaals te benadrukken dat zij tegen het wetsvoorstel zijn en waarom.

28/01/2021

Wet omvorming ProRail controversieel verklaard

Op 25 januari jl. vond een extra-procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat plaats.

11/10/2022
Cao

CAO NS goedgekeurd door leden vakbonden

Vanochtend is bekend geworden dat de leden van alle vakbonden bij NS akkoord zijn met het onderhandelingsresultaat dat op 11 september bereikt werd.