17/11/2020
Cao

Weinig beweging cao-onderhandelingen NS

Beste VHS'ers,

Afgelopen vrijdag, 13 november, hebben wij weer deelgenomen aan de cao-onderhandelingen met NS en de drie andere vakbonden (CNV, FNV, en VVMC).

Hierbij wil ik, als tweede woordvoerder namens VHS aanwezig bij deze gesprekken, even kort verslag geven over wat er is gebeurd en wat nu de stand van zaken is.

In het kort / TL;DR: er is weinig vooruitgang, we gaan 7 december weer verder.

We beginnen altijd met een kort overleg tussen de vier vakbonden onderling om af te stemmen waar we staan, wat we belangrijk vinden, hoe we sommige onderwerpen gezamenlijk willen brengen en de beleving bij de voorstellen van NS. Dit vooroverleg is belangrijk omdat de belangen van de verschillende vakbonden en hun achterban soms verschillend zijn. Voor VHS bijvoorbeeld zijn goede afspraken over het begeleiden van de komende reorganisaties bij de staven en management, maatwerkmogelijkheden, en afspraken rondom thuis werken bijvoorbeeld belangrijk. Voor rijdende collega's speelt dat minder.

Het beginpunt van de dag was het laatste bod van NS, alle tekst tussen " " komt van NS en is dus een letterlijke kopie van de verwoording van NS. Hierbij een samenvatting van dat bod:

  • Looptijd: voor zowel cao als sociaal plan 2,5 jaar, namelijk tot 1/7/2022
  • Salaris: +1% 1/4/2020; +1% 1/4/2021; +1% 1/1/2022. Dit komt neer op gemiddeld +1,33% per jaar.
  • Pensioen: pensioenpremie vast op 24%, dit houdt in dat wij (NS medewerkers) over 2021 minder pensioen opbouwen, maar vanaf 2022 weer maximale pensioenopbouw hebben.
  • Additionele onderwerpen: deze zijn niet altijd even concreet en er is niet altijd even veel overeenstemming hierover. Ik wil dus niet in detail gaan over al deze voorstellen, maar wel een paar uitlichten:

          Geboorteverlof: "NS onderschrijft het belang van geboorteverlof en is bereid om per 1 januari 2021 het salaris aan te vullen tot 100%, inclusief 100% pensioenopbouw".

           Generaties in balans: "NS is bereid om een gezamenlijk onderzoek in te stellen om te kijken naar de impact van het werken met verschillende generaties op de werkvloer". Dit is een van onze voorstellen, en ik ben blij dat dit serieus wordt opgepakt.

          Uitgebreider verlof sparen tot 100 weken (vanaf 1 januari 2021). Dit zou dan vrij kunnen worden gebruikt door de werknemer. Bij voorbeeld voor een sabbatical of vervroegd met pensioen. Hier speelt nog wel de vraag hoe werknemers die onder hoofdstuk 9 vallen (outputgerelateerde werknemers) ooit 100 weken kunnen opbouwen, maar dat gesprek wordt nog gevoerd.

Bij aanvang gaf NS duidelijk aan meer additionele onderwerpen te willen presenteren, dit is gebeurd en leverde op dat voor de voorstellen die al op tafel lagen er wat meer uitwerking was, of kleine aanpassingen, en een paar nieuwe voorstellen, namelijk:

  • "Leergang Vonk: NS is bereid om in deze cao periode Leergang Vonk een vervolg geven".
  • Begeleidingscommissie: Artikel 8 sociaal plan wordt iets aangescherpt met o.a. een hardheidsclausule.

Voor mij slaat dit de plank een beetje mis, dit geldt namelijk alleen wanneer er bezwaar is over de inspanning van NS in het vinden van nieuw werk. Achteraf in bezwaar over de inzet is wat mij betreft de verkeerde aanpak. Wat VHS juist graag ziet is dat er proactief wordt geholpen met het vinden van passend werk voor alle collegae die graag bij NS willen blijven.

  • Bezwarenregeling Functiewaardering: hiervoor stelt NS voor om het gebruikelijke proces te volgen met een uitbreiding/aanpassing van de details omtrent hoe de commissie samengesteld is.

Het originele bod, met deze toevoegingen en een paar kleinere aanpassingen, is waar we nu staan. Geen grote vooruitgang dus.

De verrassing van NS: de twee denkrichtingen! Meerdere bonden hadden gevraagd om een kortere looptijd van de cao. In eerste instantie is NS hier niet op ingegaan, maar afgelopen vrijdag kwam NS met een tweede denkrichting naast wat er tot dan toe was uitgewerkt: namelijk een korte cao. Dit bod was zeer simpel, namelijk: 15 maanden looptijd (tot 1/7/2021), een maal +1% loon (komt neer op +0,8% per jaar), en that's it. Alle additionele voorstellen zijn dan van tafel. Hierop hebben de bonden negatief gereageerd, dit werd gezien als achteruit onderhandelen. Hier zijn we dan ook niet verder op ingegaan.

Verder is de sfeer van de formele gesprekken zeer gespannen, maar tussen de bonden zelf is deze ontspannen en positief. De bonden trekken dan ook samen op. En ook ditmaal hebben we weer samen een nieuwsbrief uitgebracht.

Hiermee zijn jullie, mijn mede VHS'ers, weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Indien jullie nog vragen en/of opmerkingen hebben, schroom niet contact met mij of de cao-commissie van VHS op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Namens de cao-commissie,
Gerjan van Asch

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

25/03/2021
Columns

Column: Groet van het Franse platteland

Dit jaar zal ik het penningmeesterschap van onze vereniging overdragen aan Meinte Wildschut. Als de ALV hem benoemt natuurlijk.

29/2/2024
Columns

Column: Werknemersparticipatie

Zo’n 150 jaar geleden werden de eerste, plaatselijke, vakbonden opgericht. Zij maakten arbeiders bewust van hun afhankelijkheid van de werkgevers en de kracht van gezamenlijk optreden. Het leverde een eerste tegenkracht op voor afspraken over het loon. Het samen optrekken van arbeiders leidde daarnaast tot meer onderlinge solidariteit. Deze bonden verenigden zich in samenwerkingsverbanden zoals de Sociaal Democratische Bond (SDB). Eind 19e  eeuw werden de eerste landelijke vakbonden opgericht om de belangenbehartiging onder vakgenoten beter te organiseren. De typografen waren in 1866 de eersten.

No items found.