6/6/2022
Interviews

Waarom Jetske van Heijst lid is

Jetske van Heijst (Movares) voelt zich meer dan thuis: VHS bleek een goede match.

Jetske van Heijst - risicomanager Movares - lid sinds 2001

Via de medezeggenschap kwam Jetske van Heijst 'per ongeluk 'bij VHS terecht. 'Om iets voor mijn collega's te kunnen betekenen en om beter te begrijpen hoe het bedrijf in elkaar zit, wilde ik, toen ik bij Movares kwam werken, in de ondernemingsraad.' Er kwam tussentijds een plek vrij die destijds toegewezen was aan VHS. Één plus één is twee, en ze besloot lid te worden van VHS. 'Daar heb ik nog steeds geen spijt van. Ik was op dat moment helemaal niet aangesloten bij een vakbond en VHS bleek een heel goede match.' Uiteindelijk zat ze zo'n vierenhalf jaar in de OR, waarvan de laatste drie als voorzitter.

Geen klassieke vakbond

'Wat me aansprak en nog steeds aanspreekt is de redelijkheid die bij VHS de boventoon voert. In dat opzicht is het niet een vakbond die meteen op de barricades klimt, maar een bond die de zaken van twee kanten bekijkt. Geen onnodig spierballengedrag, maar dialoog en een realistische kijk. Die welwillendheid om mee te denken met het bedrijf spreekt mij enorm aan. Uiteindelijk moet je het toch samen doen.' Dat is niet de enige reden waarom ze lid is. 'Wat ik heel fijn vind is dat je door VHS geïnformeerd wordt over de cao-onderhandelingen. Zo ben je niet afhankelijk van de communicatie van het bedrijf, ben je eerder op de hoogte van wat er speelt en kun je onderwerpen aandragen die jij belangrijk vindt.' Heb je daar een voorbeeld van? 'Een vakbond heeft een ander belang dan de directie. Je krijgt een ander geluid te horen en dat maakt dat je beter begrijpt wat er allemaal speelt en achter de schermen gebeurt. Je bent, dankzij het lidmaatschap, eigenlijk meer betrokken bij het reilen en zeilen van het bedrijf.'

Gezonde basis

Tijdens haar or-tijd vond ze het fijn om binnen het bedrijf een achterban te hebben die meedacht en waar ze kon toetsen hoe collega's tegen bepaalde zaken aankeken. 'Het gaat in de medezeggenschap en aan de onderhandelingstafel uiteindelijk over je eigen rechten en inspraak. Het is dus fijn dat er een club is die zich daar sterk voor maakt. In je eentje bereik je niet zoveel. Wat niet veel mensen weten is dat je via de vakbond niet alleen in je eigen bedrijf vertegenwoordigd bent, maar ook in het sociaaleconomisch overleg met de SER en in de Stichting van de Arbeid. Je bent via een vakbond dus echt verenigd.' Een andere reden om lid te blijven is de persoonlijke belangenbehartiging. 'De vakbondscontactpersoon vind ik echt een uitkomst. Datje bij iemand terecht kan die het bedrijf kent en weet waar je vandaan komt. Een persoon waar je mee kunt sparren en die met je meedenkt voordat een arbeidsconflict escaleert. En mocht het nodig zijn kun je ook nog gebruik maken van juridische bijstand; een prettig idee.'

'De vakbondscontactpersoon vind ik echt een uitkomst. Dat je bij iemand terecht kan die het bedrijf kent en weet waar je vandaan komt. Een persoon waar je mee kunt sparren en die met je meedenkt voordat een arbeidsconflict escaleert.'

Netwerk

'Dankzij VHS heb ik collega's bij Movares op een andere manier leren kennen. Het is een gemoedelijke en vriendelijke club, en ook een echte spoorfamilie. Inmiddels zijn bij Movares de helft van de opdrachten niet meer spoorgerelateerd, waardoor we als Movaren binnen VHS toch een beetje een status aparte hebben. Maar ik gebruik het VHS netwerk zeker, vooral binnen Movares.'

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

6/1/2024
Uit het bestuur

Dick van Dijk in ons bestuur

Dick van Dijk heeft aangegeven deel te willen nemen in ons bestuur. Dick behartigt al enige tijd als vakbondscontactpersoon (VKP) de belangen van onze leden die behoefte hebben aan ondersteuning bij gesprekken met de werkgever en is op die manier, dus al actief binnen VHS.

6/1/2024
Cao

NS trekt woonwerkvergoeding terug in haar cao-aanbod

Donderdag 14 en vrijdag 15 december 2023 zijn onze onderhandelaren Meinte Wildschut, Bas Rijnders en Mirjam Otten druk in gesprek geweest met de directie van NS en de andere vakbonden over de nieuwe cao bij NS voor het aankomende jaar.

17/6/2022
Interviews

Waarom Madeleine Schellaars lid is

Madeleine Schellaars is er trots op dat deze club bestaat.