21/5/2024

VHS onderneemt actie voor werving nieuwe leden

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering hebben we gesproken over een aanpak om tot groei van het aantal leden van onze vereniging te komen. Het is mooi dat we daar samen de schouders onder hebben gezet in de afgelopen weken, ons secretariaat kon 10 nieuwe leden bijschrijven!

Daarmee is heet saldo van het aantal nieuwe leden ten opzichte van vertrekkende leden op dit moment licht positief.

De voorgestelde aanpak lijkt dus te werken en is hopelijk een aansporing om door te gaan. In de volgende nieuwsbrieven zal over dit onderwerp steeds een verslagje worden opgenomen.

Ook zijn er inmiddels gesprekken gestart met verschillende werkgevers om tot een grotere achterban te komen die ook voor de werkgevers voordeel biedt. Het is op dit moment lastig om aan goede medewerkers te komen en om deze te behouden voor de organisatie. Dit onderwerp is voor VHS altijd belangrijk geweest in bijv. de onderhandelingen over de cao. Natuurlijk moeten de arbeidsvoorwaarden goed zijn geregeld, maar als VHS vinden we arbeidsomstandigheden, leiderschap en loopbaanontwikkeling ook belangrijk. Deze onderwerpen brengen wij daarom ook steeds weer naar de onderhandelingstafel.

De volgende cao-onderhandelingen bij NS starten in maart 2025. Daarom wil het bestuur in het najaar graag het gesprek aangaan met de leden tijdens een ledenraadpleging. Samen met jullie willen we dan kijken welke thema’s we mee moeten nemen in deze onderhandelingen en wat we gaan vragen aan de werkgever. We hopen op een grote opkomst onder de actieve leden bij deze ledenraadpleging. Dit hoeft zich niet de beperken tot NS’ers, ook in de andere cao’s willen we het VHS-verhaal nog duidelijker voor het voetlicht brengen

En hopelijk sluiten veel leden ook aan in de app-groepen die we hebben als er over een specifieke cao wordt onderhandeld.

Dick van Dijk, bestuurslid VHS Railprofessionals

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

28/10/2021
Events

Digitalisering is een kans, geen bedreiging

De digitale toekomst biedt de spoorsector mogelijkheden die ze maar beter kan benutten. Dat was de uitkomst van het lustrumsymposium dat VHS Railprofessionals organiseerde op 28 september.

6/11/2023
Interviews

Nieuwe cao-onderhandelaar bij ProRail, Marc de Natris stelt zich voor.

Sinds 22 oktober jl. wordt Gezina ten Hove tijdens de cao-onderhandelingen bij ProRail vervangen door Marc de Natris. Reden genoeg voor de redactie om kennis te maken met deze vakbondsman in hart en nieren.

No items found.