29/2/2024
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Dit keer een update van onze secretaris Robert-Jan Lenselink.

Aan de bestuursvergadering van 15 februari namen, door vakanties en ziekte, slechts vijf bestuursleden fysiek en via MS Teams deel. Bijgaand een kort verslag van het besprokene.

De cao-onderhandelingen bij NS zijn nog gaande. VHS en CNV stemden voor het akkoord. FNV was nog niet bekend. VVMC was niet akkoord. Bij ProRail komen er OR verkiezingen aan in september. Bij Movares zijn de cao-onderhandelingen verplaatst, na het samengaan van Movares met Innovus. Bij Dekra Rail zijn de onderhandelingen opgeschort.

Wij zetten inmiddels een professionele cao-onderhandelaar in bij ProRail en mogelijk ook bij Movares. Bij alle aangesloten bedrijven bij onze VHS worden ook steeds cao-onderhandelaars vanuit de leden gezocht. Heb je hiervoor interesse meld je dan bij ons secretariaat.
Het lidmaatschap van onze vakbondskoepel, de CMHF wordt mogelijk teruggebracht naar een 'Light' versie, gezien de afslanking van die organisatie. We blijven lid van de VcP (Vakcentrale voor Professionals) waar de CMHF onder hangt. De VcP heeft vele expertises en is deelnemer in de SER (Sociaal Economische Raad). De rechtsbijstand blijft geborgd.

De ALV van 04-04-24 in de Kookschool |(KTT 9, 15:30-18:00) komt er aan. Daartoe zijn het Financieel Jaarverslag en het Secretarieel Jaarverslag in voorbereiding. Met de notulen zullen deze vergaderstukken te zijner tijd worden gedeeld met de deelnemers aan de ALV.

De overgang naar de nieuwe pensioenregeling zal niet plaatsvinden op 01-01-25, maar op 01-07-25 of 01-01-26. Er komen verkiezingen voor het VO (Verantwoordingsorgaan) van ons pensioenfonds Rail & OV aan. Je kunt je hiervoor aanmelden als je interesse hebt, als actief of post-actief lid. Heb je interesse? Neem dan contact op met Mieke Nieuwenhuis via 06-55743520.

De afgelopen lezing op 18 januari jl. in de Kookschool over ERTMS was zeer geslaagd. Er waren meer dan 60 belangstellenden. Naast VHS-leden waren er ook uitgenodigde NS Podium collega’s. De sprekers waren uitstekend geïnformeerd, als ook het publiek, zo bleek wel uit de gestelde vragen. De avond leverde ons drie nieuwe leden op.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

24/1/2022
Cao

Onderhandelingsresultaat Movares bereikt - achterban aan zet

Op 17 november jl. startten de cao-onderhandelingen bij Movares en hebben de directie en de bonden hun voorstellen op tafel gelegd. Daar werd duidelijk dat over een aantal punten wel overeenstemming te krijgen zou zijn, maar dat vooral het loonbod van de directie ver van het door bonden gevraagde lag.

24/3/2023
Pensioen

VHS-nieuwsbericht pensioenen

De ontwikkelingen rond onze pensioenen staan bepaald niet stil.

No items found.