17/10/2020
Cao

Resultaten ledenraadpleging werkgelegenheidspact NS

Afgelopen weken konden de NS-leden van VHS via een ledenraadpleging aangeven of ze wel of niet akkoord zijn met het werkgelegenheidspact dat NS graag wil afsluiten met de bonden en de COR. Daarnaast konden de leden opmerkingen en tips meegeven.


De respons op de ledenraadpleging was goed (>50 %). De leden zijn heel duidelijk geweest. Van de leden die hebben deelgenomen is 86 % akkoord met het werkgelegenheidspact. Hierbij zijn wel een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. We hebben daarbij uiteraard ook gekeken naar de vragen en opmerkingen van leden die tegen het werkgelegenheidspact zijn.
 
Vanuit de gemaakte opmerkingen en vragen neemt de VHS-delegatie de volgende dingen mee naar de directie:

 1. Het werkgelegenheidspact moet ook van toepassing zijn voor mensen met een IAO status
 2. Er moet een zorgvuldige en selectieve vertrekregeling zijn. Met name voor die mensen of afdelingen waar een kwalitatieve mismatch lijkt te kunnen ontstaan
 3. In plaats van 200 fte erbij in het servicedomein als het beter gaat met NS dan nu verwacht, geven onze leden aan liever te zien dat dit geld gebruikt wordt voor het repareren van de cao en/of pensioenopbouw
 4. Met name voor de kantoor- en stafmedewerkers willen de leden graag een begeleidingscommissie die zich vooral bezig houdt met toetsen hoe de overgang naar een kleinere organisatie met 25% minder mensen op hun afdelingen daadwerkelijk gaat. Met daarbij aandacht voor opleidingen, begeleiding en daadwerkelijk minder werkzaamheden verrichten, dan wel anders inrichten
 5. Daarnaast willen wij ook een meldpunt waar mensen terecht kunnen die vinden dat er zaken niet lopen zoals afgesproken in het pact. Dit meldpunt zou ook moeten dienen voor het aankaarten van zowel menselijke alsook bedrijfsmatige risico's

 
Verder werden er diverse vragen gesteld:

 1. Er zijn veel vragen geweest over het potje van vijftig miljoen euro. NS heeft uitgesproken dat zij verwacht daarvan 60% nodig te hebben om de gevolgen van het pensioenakkoord deels te repareren en 40% voor het opleiden en begeleiden van mensen
 2. Er zijn vragen over het schrappen van management. Dat is inderdaad aan de orde. De span of control van managers gaat groter worden. Met name bij operationele processen gaat dit wat betekenen voor het aantal Team Managers. Dit schrappen kan alleen als je wat gaat veranderen in de taken van managers.
 3. De inzetnorm van 1 HC per trein riep ook vragen op. NS gaat er vanuit dat de zogeheten BEKE treinen en die treinen die te lang zijn bij bepaalde stations wel extra HC's zullen hebben. Voor een deel zullen deze ingevuld worden vanuit het uitgebreide aantal V&S medewerkers.
 4. In het pact wordt niets gezegd over inleveren van salaris door de top van NS. Dat klopt. Die hebben echter al eerder aangegeven nu op de nullijn te staan en van alle bonussen af te zien.
 5. Daarnaast was het voor sommige mensen niet duidelijk dat er op meer bespaard wordt dan alleen fte's. Er worden ook honderden miljoenen bespaard bij materieel door nieuw materieel later en gefaseerder in te laten stromen. En er wordt ruim bespaard op projecten. Van de 1,4 miljard euro wordt ongeveer 600 miljoen gevonden in fte's.
 6. Een goede vraag was 'wat is het startpunt' van de fte-reductie. Dat is het businessplan 2020.
 7. En tot slot is het iedereen duidelijk dat veel van de plannen al op de plank lagen. En dat nu het slecht gaat en de prognoses ook niet rooskleurig zijn NS deze gebruikt om naar een kleinere organisatie te gaan. Dat is door de directie ook zo uitgesproken.

Hoe gaat het nu verder?

VHS Railprofessionals heeft de uitslag middels deze brief gedeeld met NS. De andere bonden en de COR hebben hun uitslag ook gedeeld. Hieruit viel op te maken dat een groot deel van de achterbannen tegen het werkgelegenheidspact heeft gestemd. NS heeft na intern beraad alle partijen opnieuw uitgenodigd om het overleg over de cao te hervatten. In de uitnodiging staat dat het voor NS duidelijk is dat niet alle partijen het pactvoorstel omarmen. Hiermee is het pact voor NS ook niet meer aan de orde. NS geeft wel aan een voorkeur te hebben voor een gezamenlijk proces, waarbij de focus ligt op de maatregelen die een direct gevolg van de coronacrisis zijn, de cao, pensioen en sociaal plan. Het voornemen is om de onderhandelingen op 21, 23 en 24 oktober te laten plaatsvinden. Zodra er nieuws is, laten wij het je weten.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

26/4/2022
Kennis

Ook VHS ziet geen toegevoegde waarde in omvorming ProRail tot ZBO

Het wetsvoorstel om ProRail om te vormen tot een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) ligt nog steeds op tafel. Dit tot ongenoegen van velen. Het leidde er zelfs toe dat een aantal sectorpartijen een brandbrief aan de vaste kamercommissie I en W stuurde om nogmaals te benadrukken dat zij tegen het wetsvoorstel zijn en waarom.

29/04/2021
Columns

Column: Informatie-overload

Dat was wel even schrikken!!! Afgelopen november word ik gebeld door Rob Derksen die me feliciteert met mijn verkiezing in het verantwoordingsorgaan (VO) van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail&OV).

No items found.