29/2/2024
Columns

Column: Werknemersparticipatie

Zo’n 150 jaar geleden werden de eerste, plaatselijke, vakbonden opgericht. Zij maakten arbeiders bewust van hun afhankelijkheid van de werkgevers en de kracht van gezamenlijk optreden. Het leverde een eerste tegenkracht op voor afspraken over het loon. Het samen optrekken van arbeiders leidde daarnaast tot meer onderlinge solidariteit. Deze bonden verenigden zich in samenwerkingsverbanden zoals de Sociaal Democratische Bond (SDB). Eind 19e  eeuw werden de eerste landelijke vakbonden opgericht om de belangenbehartiging onder vakgenoten beter te organiseren. De typografen waren in 1866 de eersten.

De geschiedenis van onze vereniging gaat terug tot begin vorige eeuw, toen de V.H.A. (Vereniging van Hogere Spoorwegambtenaren) werd opgericht. Na een onderbreking in de Tweede Wereldoorlog werd op 3 februari 1951 de draad weer opgepakt met de oprichting van VHS.

Op dit moment kampen vakbonden, en in breder verband verenigingen, met een terugloop van leden. VHS is daarop geen uitzondering. De sterke individualisering van de maatschappij is hier misschien wel een oorzaak van. ´Marktdenken´ en het daaruit volgende ´ieder voor zich’ zijn veelgehoorde mantra’s.

In de spoorsector werkt dat volgens mij niet. De activiteiten van ieder individu, afdeling, bedrijfsonderdeel, leverancier zouden ten dienste moeten staan van het grotere geheel; het bieden van een aangename reis met het openbaar vervoer. Als muzikant vind ik samenwerking vanzelfsprekend; een orkest of koor met leden die zich niet opstellen ten dienst van de ander zal vooral ongelijk en onsamenhangend klinken. Een voetbalelftal kan alleen maar winnen als de individuele leden niet voor hun eigen eer en ego gaan maar voor dat van het team.

Ik hoor je denken: het gaat toch goed in Nederland dus waarom zou ik lid worden van een vakbond of mij kandidaat stellen voor bijvoorbeeld de medezeggenschap? Van die vakbondscontributie kan ik zoveel andere, leuke dingen doen en ik heb het zo druk. Dat klopt, een paraplu heb je ook niet nodig als het droog is en waarom zou ik in de zomer schaatsen kopen? Maar je weet: het gaat weer een keer regenen en, al is die kans steeds kleiner, ook vriezen.

Maar je weet: het gaat weer een keer regenen en, al is die kans steeds kleiner, ook vriezen.

Vakbonden en de medezeggenschap zijn instituties waar lang voor is gestreden, zoals dat ook geldt voor bijvoorbeeld de democratie. Maar als we allemaal het bijltje erbij neerleggen verdwijnen deze kostbare instituties als sneeuw voor de zon. Tot er een moment komt dat je elkaar nodig hebt om als maatschappij of vereniging verder te komen. Als de instituties weg zijn moet je weer van de grond af aan beginnen.

Nederland heeft een voorlopersrol als het aankomt op het verenigen van mensen in loondienst.  NS misschien zelfs wel in het bijzonder; hier is al een lange historie van medewerkersparticipatie. Anno 2024 niet meer in het model van ´baas – medewerker’; ‘werkgever – werknemer’ maar veel meer op basis van rollen die je nodig hebt om samen tot een goede prestatie te komen, door te polderen. Je hebt mensen nodig die ´de weg wijzen´, die een visie hebben. Maar ook mensen die aan het plan handen en voeten kunnen geven. Vakbonden en de medezeggenschap zijn mooie instituties om dit te faciliteren.

Laten we er samen voor zorgen dat deze mooie instituties levend blijven en op een moderne manier een bijdrage kunnen leveren aan een mooiere samenleving. Voor VHS geldt, dat kunnen we niet alleen, maar daar hebben we al onze leden voor nodig. En dan met name meer leden die zich actief in willen zetten. Pas dan kunnen we onze missie waarmaken.

VHS is hét verbindende platform voor professionals in de railsector. Met een flinke dosis energie en lef verbinden wij mensen, ideeën, kennis en ervaring over de volle breedte van de spoorsector.

Bouw je mee?

VHS behartigt de belangen van haar leden vanuit de overtuiging dat aantrekkelijk werk met perspectief wordt gecreëerd door gezonde bedrijven. Door ieders belang zorgvuldig te wegen, bereiken we het meest aan de onderhandeltafel.

VHS bouwt met passie en plezier aan een sterk netwerk van professionals waarin persoonlijke groei, vitaliteit en duurzame ontwikkeling centraal staan. Bouw je mee?

Dick van Dijk
VHS’er

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

17/12/2020
Uit het bestuur

Kandidaten gezocht MZ ProRail

VHS Railprofessionals is op zoek naar VHS'ers bij ProRail die graag vanuit de medezeggenschap mee vorm geven aan de koers van het bedrijf.

27/01/2021
Interviews

'Ik wilde graag de mensen en de spoorsector beter leren kennen'

Sinds de eeuwwisseling was Bas von Königslöw werkzaam in de spoorsector. Naast zijn werk bij NS zette hij zich ook in voor VHS.

No items found.