24/1/2023
Columns

Column: Van Cluster Operating Model naar Resultaatsturing bij NS

Bij NS willen we reizigers een mobiliteit van wereldklasse bieden en altijd kunnen voldoen aan de veranderende reisbehoeftes. Om deze ambitie waar te maken moeten we groeien naar een excellent presterende en adaptieve organisatie.

Dus een organisatie die consequent op wereldklasse niveau presteert, continu leert en verbetert en snel kan schakelen bij veranderende omstandigheden. In alles wat we ontwikkelen en exploiteren wordt IT steeds belangrijker. Daarom pakken we als Business en IT samen onze rol met Resultaatsturing.

De switch naar Cluster Operating

Op 1 maart 2022 heeft de IT-afdeling van NS de switch gemaakt naar het Cluster Operating. Met een groot digitaal openingsfestijn. En dat in de tijd dat we nog massaal moesten thuiswerken...herinner je je dat nog!? Wil je nog een beetje nagenieten van de openingssong kijk dan naar deze link. Fun in het leven is ook belangrijk!

Het Cluster Operating Model, moet ervoor zorgen dat IT één op één kan aansluiten op de NS-resultaatgebieden. Binnen NS onderscheiden we negen resultaatgebieden (voorheen "processen"):

  • De schets lange termijn mobiliteitsaanbod.
  • En de acht primaire resultaatgebieden waarmee NS dat realiseert.

De resultaatleider stuurt op het richten, inrichten en verrichten. Resultaatleiders rapporteren direct aan de Raad van Bestuur (RvB). De uitvoering, degenen die direct aan een resultaatleider rapporteren, blijven verantwoordelijk voor het efficiënt uitvoeren van (deel-)resultaatgebieden en maken hierover resultaatafspraken met de resultaatleider van het hoofdproces. Daarnaast zijn er ondersteunende resultaatgebieden zoals Finance, HR of generieke IT.

Van Cluster Operating Model naar Resultaatsturing

Het Cluster Operating Model heeft in de maanden daarna de naam Resultaatsturing gekregen. Omdat we ons steeds meer realiseerden dat het geen IT- feestje is, maar een gezamenlijke beweging naar een beter resultaat voor NS, zoals hierboven ook beschreven. Het mooie aan deze beweging is dat we het echt samen doen. Business en IT werken samen in teams aan kleine resultaten die bijdragen aan het eindresultaat voor NS als geheel. Bijvoorbeeld onze dienstregeling. Daar werken verschillende afdelingen binnen NS hard aan, ieder vanuit zijn of haar eigen afdeling. Netwerkontwerp maakt de dienstregeling, BO stuurt bij, Operatie voert uit. In de praktijk leidt dat tot veel overleg tussen afdelingen. We zetten bij Resultaatsturing niet één afdeling, maar het eindresultaat voor heel NS centraal, dus vooral een optimale en betrouwbare dienstregeling. Door te sturen op resultaat met het Cluster Operating Model kunnen afdelingen meer van elkaars kennis en ervaring leren en wordt het duidelijker hoe het werk van de ene afdeling, andere afdelingen beïnvloedt.

Hoe en met wie we deze beweging in gang hebben gezet willen we heel graag delen, maar niet in deze column. We streven ernaar om in juni een kennissessie te organiseren waarin we de key spelers van het programma uitnodigen om ons te vertellen wat er zoal bij komt kijken om deze beweging te maken. Onlangs hebben we dat binnen NS ook met de agile & verander community gedeeld en de interesse was zeer groot. Houd dus onze activiteitenagenda de komende tijd goed in de gaten.

Ik wens jullie een heel mooi, productief en resultaatgericht 2023!

Bas Rijnders, bestuurslid VHS

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

28/4/2022
Events

Verslag CAP-voorjaarsexcursie 2022 Rotterdam

Het was eigenlijk de voorjaarsexcusie van 2020 die wegens de coronapandemie op het laatste moment niet doorging. Ook een poging in 2021 werd door corona ‘om zeep geholpen’. Gelukkig lukte het nu wel op 13 april.

29/10/2020
Cao

Inventarisatie cao-wensen VHS'ers Movares

Komende maand starten bij Movares de cao-onderhandelingen. Voorafgaand hieraan vroeg VHS'er Robert-Jan Lenselink aan de VHS-leden bij Movares wat volgens hen aan bod moest komen tijdens de onderhandelingen.

No items found.