24/8/2022
Columns

Column: Niet over één nacht ijs

De cao-onderhandelingen bij NS zitten in een cruciale fase. We zijn op dit moment uitonderhandeld: zoals NS er nu in zit zien wij geen mogelijkheden om tot een acceptabele nieuwe cao te komen. Het zit niet in onze VHS genen om te staken, maar andersoortige acties sluiten we ook niet uit. Uit onze ledenraadpleging blijkt dat wij van mening zijn dat we vooral verder moeten onderhandelen en bouwen op wat er nu ligt, in andere woorden bruggen slaan. Maar het begint allemaal met onderhandelen.

Namens VHS heb ik diverse malen samen met Gezina ten Hove, onze vakbondsonderhandelaar, en Meinte Wildschut aan tafel gezeten. Eén van de belangrijkste punten voor mij is om me te realiseren dat je er nooit alleen voor staat bij dit soort onderhandelingen; je hebt de steun van jouw bestuur, andere leden en de faciliteiten van een vakbond als VHS. Je staat er dus ook letterlijk niet alleen voor. Als kaderlid zit je met minimaal een andere onderhandelaar aan de onderhandelingstafel, en je heb altijd steun van je VHS cao-commissie die je live, via Teams of Whatsapp kan raadplegen.

Eén van de belangrijkste punten voor mij is om me te realiseren dat je er nooit alleen voor staat bij dit soort onderhandelingen

Maar wat doe ik nu eigenlijk aan die tafel. En hoe bereid ik me voor? Het begint voor mij altijd al ver voordat de onderhandelingen starten. Ik houd mijn ogen en oren open en volg wat er speelt op de werkvloer. Bij mijn collega's houd ik vinger aan de pols. Ik wil weten wat ze belangrijk vinden, of dingen goed gaan (of juist niet), en of dat dan structureel of incidenteel is. Daarnaast stel ik mijn collega's soms ook gewoon een vraag: 'Wat vind jij belangrijk voor de cao of in jouw werk?' Hiermee probeer ik verschillende perspectieven te krijgen, zodat ik beter de belangen van al onze collega’s kan vertegenwoordigen en niet alleen die van mij. Ik doe het uiteindelijk voor ons gezamenlijke belang. Ook doe ik mijn eigen onderzoek en probeer zo de cao in context te plaatsen. Ik probeer te onderzoeken hoe het loopt met het bedrijf en de cao, in de breedste zin van het woord. Ik ga bijvoorbeeld door de jaarcijfers van NS om zelf een beeld te krijgen hoe NS er voor staat, ik ga na wat voor indexatie er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden in relatie tot de daadwerkelijke inflatie (was de indexatie volledig of niet?), ik hou zo goed mogelijk in de gaten wat er op andere cao-tafels speelt (hierin word ik voornamelijk ondersteund door Gezina, onze expert). Verder probeer ik zicht te krijgen op welke andere aspecten er spelen die ook direct verband hebben met de cao. Denk hierbij aan de krapte op de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen van onze (niet maximale) pensioenopbouw, bijhouden wat er in de OR speelt. En misschien minstens zo belangrijk, ik probeer ook altijd na te denken over de verschillende perspectieven van de andere partijen die aan tafel zitten. Hoe staat NS er in, of een andere vakbond? En waarom?

Mijn doel en het doel van VHS is altijd om zo goed mogelijk de belangen te kunnen behartigen van ons allemaal. Dankzij al deze voorbereidingen begrijp ik beter welke achtergronddiscussies er spelen en kan ik de NS-voorstellen beter op waarde inschatten.

En nu maar hopen dat we snel een nieuwe cao hebben waar we ons in kunnen vinden.

Gerjan van Asch
Kaderlid VHS

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

7/11/2023
Cao

Cao-onderhandelingen bij NS van start; wat wordt de inzet van de onderhandelingen?

De cao-onderhandelingen bij NS zijn weer van start gegaan. Meinte Wildschut, één van de onderhandelaren namens VHS, zet zijn ervaringen en een aantal uitgangspunten van deze onderhandelingen voor je op een rij.

25/03/2021
Pensioen

Rob Derksen gekozen tot voorzitter

VHS'er Rob Derksen is gekozen tot voorzitter van het verantwoordingsorgaan (VO) van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV).

No items found.