24/3/2023
Columns

Column: De Inktpot staat er nog...

Deze maand hebben wij ons bestuurslid Erwin Huiskamp bereid gevonden om een column te schrijven. Hij neemt ons mee in wat er zich de afgelopen tijd zoal bij ProRail heeft afgespeeld.

Na Corona van thuiswerken naar hybride werken.

We hebben een merkwaardige tijd achter de rug waarin we van ‘gewoon op kantoor’ naar een ‘je mag ab-so-luut NIET naar kantoor’ (behalve de operatie zoals Verkeersleiding en Incidenten Bestrijding) fase doorgemaakt.

En nu de pandemie achter de rug is gaat het merendeel weer naar kantoor, of toch niet?

Bij ProRail hebben we het hybride werken ontwikkeld: je werkt waar je dat het beste kunt, thuis of op kantoor en dat in overleg met je manager en je collega’s. De Inktpot is hiervoor ook goed onder handen genomen, verbouwd en opgefrist en heeft nu talloze huiskamers, ‘aanlandplekken’, project- en vergaderruimtes. Het ‘traditionele’ kantoor met afdelingskamers bestaat niet meer… Nu moeten we nog de stap maken van het synchroniseren van onze agenda’s om weer eens als afdelingen en teams samen op kantoor te zijn.

ProRail gedragscode versie 2023

De afdeling Integriteit, Risicomanagement en Compliance heeft eind januari een nieuwe training (e-Learning) gelanceerd om de diverse aspecten en elementen van onze gedragscode aan het voetlicht te brengen. De acteurs, presentatoren Joep van Deudekom, Rob Urgert, Jennifer Hoffman en Margôt Ros spelen in een zestal video’s een karikatuur van hetgeen op onze werkvloer juist niet moet of mag plaatsvinden. Als cursist wordt je in ongeveer 20 minuten nog eens gewezen op kernwaarden en de noodzaak van goede onderbouwing en transparantie als we over werk communiceren. Dat we ons werk zorgvuldig en volgens de juiste procedures ‘compliant’ uitvoeren. En laten we niet vergeten dat we met ‘publiek geld’ werken en we hier zorgvuldig mee om moeten gaan. Dat (mogelijke) belangenverstrengeling te allen tijde besproken moet worden en worden vermeden. Ook zijn er oorzaken van spanningen door tijdsdruk, werkbelasting en miscommunicatie, maar wij gedragen ons naar elkaar: respectvol (geen scheldpartijen), agressie is te allen tijde uit den boze, intimidatie hoort niet bij ons, discriminatie of pesterijen of ongewenst gedrag melden we altijd.

ZBO? ZBO! ZBO?

De ZBO-transformatie blijft nog op de politieke agenda. In april staat behandeling in de Tweede Kamer voor de 15e keer op de agenda. Er is op dit moment weinig politieke energie en druk op dit dossier (andere zaken zijn belangrijker) en dat zal nog tot het nodige uitstel leiden. Immers de transitiedatum die voor ProRail het beste past is 1 januari van een jaar. Boekhoudkundig en praktisch is dit de beste datum in verband met de budgettoekenningen en subsidieaanvragen. Maar ook nu wachten we maar weer af wat de Kamer gaat besluiten.

Voorlopig zijn we er nog als ProRail B.V.

Erwin Huiskamp, bestuurslid VHS en medewerker bij ProRail

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

24/8/2022
Columns

Column: Niet over één nacht ijs

De cao-onderhandelingen bij NS zitten in een cruciale fase. We zijn op dit moment uitonderhandeld: zoals NS er nu in zit zien wij geen mogelijkheden om tot een acceptabele nieuwe cao te komen. Het zit niet in onze VHS genen om te staken, maar andersoortige acties sluiten we ook niet uit. Uit onze ledenraadpleging blijkt dat wij van mening zijn dat we vooral verder moeten onderhandelen en bouwen op wat er nu ligt, in andere woorden bruggen slaan. Maar het begint allemaal met onderhandelen.

28/2/2022
Cao

Nieuwe cao Movares een feit

Op 19 januari jl. bereikten bonden en directie van Movares een onderhandelingsresultaat dat bonden hebben voorgelegd aan hun leden.

No items found.