6/4/2024
Cao

Cao-onderhandelingen ProRail in april van start

De vakbonden en ProRail hebben afgesproken om op 29 april as. van start te gaan met het cao-overleg. Partijen hebben de wens uitgesproken om voor het verlopen van de huidige cao, 1 juli as., een nieuwe cao af te willen sluiten. Een belangrijk streven waar de VHS volledig achter staat.

De eerste stap richting het cao-overleg is reeds gezet. Op 18 maart jl. hebben de vakbonden en de ProRail-delegatie kennis gemaakt met elkaar - en procesafspraken gemaakt. Het kennismaken was zeer zinvol aangezien er veel nieuwe gezichten bij de onderhandelingsdelegaties aanwezig zijn.

De komende maanden zijn er veel dagen, waaronder tweedaagse sessies, in de agenda vrijgemaakt om invulling te kunnen geven aan de wens om op korte termijn nieuwe afspraken te kunnen maken.

De VHS-kaderleden Wico Molenaar en René Koppert, die namens jullie aan de onderhandelingstafel zitten, hebben de afgelopen periode bij de leden geïnventariseerd welke (nieuwe) arbeidsvoorwaarden jullie belangrijk vinden dan wel verbeterd zouden willen zien. Deze punten zijn binnenkort terug te vinden in onze inzet-brief. Hierbij willen we wel alvast wat aandachtspunten delen:

  • Gezien de inflatie wordt er ingezet op een gefaseerde loonsverhoging voor alle ProRailers
  • Er wordt veel belang toegedicht aan het gezond en fit bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Oudere leden vinden dat het ouderenbeleid dient te worden verruimd dan wel verbeterd om dit te bewerkstelligen.
  • Aan de andere kant moet het ook mogelijk blijven om na je pensioengerechtigde leeftijd (part-time) in dienst te kunnen blijven van ProRail indien de werknemer en ProRail dit wenselijk acht. Op deze manier gaat belangrijke kennis dan niet zomaar verloren.
  • Om nieuwe en jonge medewerkers aan te trekken spelen goede secundaire arbeidsvoorwaarden steeds vaker een grote rol. Daarom vindt VHS het van belang om bijvoorbeeld te kijken naar voorwaarden voor bijzonder verlof, zoals ouderschapsverlof, geboorteverlof en verlof voor mantelzorgers.
  • Wil ProRail nieuw personeel behouden dan is opleiding en ontwikkeling van groot belang, zodat nieuwe en bestaande kennis niet snel verloren gaat, omdat het gras bij de buren groener lijkt dan bij ProRail.

Wij streven naar een goede cao voor alle ProRailers!

Mocht je nog ideeën hebben, schroom dan niet om Wico en/of René te benaderen daar de inzetbrief pas 24 april as. aan de werkgever zal worden aangeboden.

De komende periode zullen we je op de hoogte houden als er nieuwe ontwikkelingen zijn. VHS streeft naar een constructief overleg waarin het goud van ProRail: het personeel, op één wordt gezet.

Marc de Natris

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

22/12/2022
Cao

CAO-akkoord bij Movares

Na twee rondes is er bij Movares een onderhandelingsresultaat bereikt. De verschillende vakbonden moeten de tekst nog goedkeuren en daarna wordt het resultaat aan de leden voorgelegd.

24/1/2023

Bestuurslid (M/V) gezocht

VHS is op zoek naar een nieuw bestuurslid (M/V). Daarbij gaat de voorkeur uit naar een medewerker bij Movares.

20/12/2021
Cao

ProRail verhoogt lonen

In het cao-akkoord van ProRail staat dat per 1 januari 2022 de cao-lonen worden verhoogd met de hoogte van de gemiddelde inflatie in 2021 + 0,5%. Dit geldt ook voor de aan de cao-lonen gerelateerde vergoedingen. Deze verhoging komt vooralsnog neer op een percentage van 2,68%.