23/5/2022
Cao

Cao-onderhandelingen NS 10 mei 2022 – Presentaties van de inzet van de partijen

Op 10 mei vond de eerste overlegronde plaats voor de nieuwe CAO bij NS. Namens VHS namen Gezina ten Hove en Meinte Wildschut hieraan deel.

Tijdens deze bijeenkomst werden de voorstellenbrieven van de vakbonden en de werkgever overhandigd en toegelicht en was er gelegenheid om vragen te stellen.

De ambitie vanuit NS is dat men een gezonde organisatie wil zijn waar het fijn is om te werken. Echter tussen ambitie en uitdagingen ervaart men dilemma’s:

 • Hoe blijft NS een aantrekkelijke werkgever en wordt de organisatie ook weer financieel gezond?
 • Hoe zorgt NS dat de medewerkers gezond en vitaal blijven?
 • Kan werk slimmer georganiseerd worden en de inzetbaarheid vergroot worden? Zou er dan meer ruimte voor loonontwikkeling zijn?
 • Hoe gaat NS om met stijgende prijzen en krapte op de arbeidsmarkt?

In hun voorzetbrief heeft NS een voorstel gedaan over het volgende pakket aan afspraken:

 1. Inclusief NS
 2. Krappe arbeidsmarkt en inzetbaarheid
 3. Vrijheid in keuzes
 4. Pensioen en loon

De volledige inhoud van het uitgangspunt van NS tijdens deze cao-onderhandelingen is terug te lezen in hun inzetbrief. Deze kun je hier lezen.

VHS heeft overleg gehad met haar achterban en is gekomen tot de inbreng van de volgende onderwerpen in de cao-onderhandelingen met NS:

 • Werk van de toekomst – toekomst van werk: Er wordt steeds meer geautomatiseerd en er komen steeds meer andere vormen van samenwerking. VHS pleit voor uitbreiding van training en opleidingsmogelijkheden om voor alle medewerkers het niveau van kennis en vaardigheden op peil te kunnen houden. Ook dient er meer aandacht te zijn voor een sociaal veilige werkplek, doorstroom van (deeltijd) werkende vrouwen naar hogere managementfuncties en gender neutraliteit.
 • Professionaliseren H9: Vanuit VHS wordt al een aantal jaren aangegeven dat de H9-constructie niet juist wordt toegepast. VHS stelt daarom voor nu serieus werk te maken van een evaluatie en vast e stellen wie van de niet roostergebonden medewerkers onder de bedoeling van H9 horen te vallen.
 • Flexibele arbeidsvoorwaarden: Het is voor NS van belang een goede werkgever te zijn, zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. VHS wil komen tot een geïntegreerd pakket van regelingen, waarbij medewerkers afhankelijk van hun levensfase, de thuissituatie en hun baan keuzes te kunnen maken om meer of minder te gaan werken, te gaan studeren of stages te gaan lopen op andere afdelingen.
 • Looptijd CAO één jaar: VHS stelt voor om bij deze onderhandelingen een CAO af te spreken voor één jaar.
 • Loonsverhoging 5% plus automatische prijspeilcorrectie: Voor dit jaar wil VHS een loonsverhoging van 5% afspreken. Ook wil men in gesprek over een automatische prijspeilcorrectie. Immers, goede arbeidsvoorwaarden zullen er mede aan bijdragen dat vacatures makkelijker kunnen worden ingevuld, en er minders snel nieuwe vacatures ontstaan.

Klik hier om de volledige inhoud van de VHS voorstellenbrief te lezen.

Naast NS en VHS hebben ook de overige vakbonden hun inzetbrieven gepresenteerd. In dit document heeft NS de diverse voorstellen geclusterd. De clustering wordt het startpunt voor de agenda van de besprekingen.

Op 24 mei worden een aantal clusters behandeld en op 22 juni buigen de onderhandelaars zich over de overige punten. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

17/6/2022
Interviews

Waarom Madeleine Schellaars lid is

Madeleine Schellaars is er trots op dat deze club bestaat.

27/4/2022
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Bij afwezigheid van Bas Rijnders houdt voorzitter Marcel Kunst ons op de hoogte.

No items found.