27/4/2022
Cao

Cao-onderhandelingen NS

Bij NS is 25 april de aftrap gegeven voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dit gebeurde niet met een start van de daadwerkelijke onderhandelingen, maar met een aantal presentaties die verschillende invalshoeken rondom arbeidszaken bespraken. Doel: de dialoog op gang brengen en elkaar beter leren kennen.

Startbijeenkomst cao NS

Bij NS is 25 april de aftrap gegeven voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dit gebeurde niet met een start van de daadwerkelijke onderhandelingen, maar met een aantal presentaties die verschillende invalshoeken rondom arbeidszaken bespraken. Doel: de dialoog op gang brengen en elkaar beter leren kennen.

Loslaten

Diverse sprekers kwamen deze middag aan bod. Zo vertelde Bert Groenewegen, directeur financiën NS, over de financiële staat van NS en ontwikkelingen daarin. Hij ging in op de veranderende inzichten met betrekking tot de activiteiten van NS in het buitenland en over het terugkomen van de reizigers na de coronapandemie. Een andere invalshoek gaf Abdullah Chatrioui, regiomanager NS, die vertelde hoe hij zijn werk ziet en vorm geeft. Hij is vooral bezig met luisteren naar zijn medewerkers en met vragen wat zij nodig hebben bij problemen. Voor de invalshoek van buiten was professor Ton Wilthagen van Tilburg University uitgenodigd. Zijn expertise: institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt. Hij stelde dat als je mensen vast wilt houden, je ze moet loslaten. Oftewel, je moeten medewerkers ontwikkel- en regelruimte bieden. Zeker in de huidige skills-gedreven markt. Een inspirerende middag die werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Inzetbrief

Ter voorbereiding op de eerste echte onderhandelingsdag is het bestuur van VHS bezig met het opstellen van een Inzetbrief. Hierin wordt aangegeven waarop VHS inzet bij deze cao-ronde. De inhoud van de  brief word in de cao-klankbordgroep besproken en na eventuele aanpassingen naar NS gestuurd.

Meedenken

Mochten er nog leden zijn die graag mee willen denken over de inzet van deze cao-ronde dan kan dat. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Meinte Wildschut. Je kunt dan meepraten vóór én tijdens de onderhandelingen. De eerste dag van de onderhandelingen start op 10 mei. Tijdens deze eerste dag worden de standpunten van NS en de vakbonden doorgenomen.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

28/06/2021

Wisselingen or Movares

Na tussentijdse verkiezingen, zijn binnen de ondernemingsraad van Movares een aantal wisselingen geweest. Vijf mensen verlieten de or en daar kwamen vijf nieuwe mensen voor in de plaats.

26/4/2022
Cao

Cao-onderhandelingen DEKRA Rail hervat

Nadat eind vorig jaar de onderhandelingen voor een nieuwe cao bij DEKRA Rail werden opgeschort, zijn deze op 19 april jl. weer hervat.

No items found.