8/4/2024
Uit het bestuur

VHS wil weer groeien

Tijdens de laatste bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering was het ledenaantal onderwerp van gesprek. VHS wil graag groeien. Help jij mee om deze groei te bereiken? Lees verder welke plannen VHS heeft om het ledenaantal weer op peil te brengen en hoe jij hieraan een bijdrage kunt leveren.

Al jaren kampt VHS met een terugloop in het aantal leden. Mede door vergrijzing, maar ook omdat we merken dat lid zijn van een vakbond steeds minder populair wordt. Veel collega’s denken ik regel alles zelf wel, of ik heb een rechtsbijstand waar ik een beroep op kan doen.

Meer leden voor betere onderhandelingspositie tijdens cao-onderhandelingen

Echter als VHS zijn positie aan de cao onderhandelingstafels wil behouden, en dus voor jullie belangen moet op blijven komen, is het essentieel dat we veel leden hebben. Daarom via deze weg aan eenieder een oproep om jezelf als ambassadeur van VHS op te stellen. Spreek collega’s aan die nog geen lid zijn en wijs hen eens op de voordelen:

  • VHS is een betrouwbare cao-onderhandelingspartner met een gematigde aanpak ten opzichte van andere grotere vakbonden.
  • Wij beschikken over vakbondscontactpersonen, die als onafhankelijke partij kunnen bemiddelen bij individuele arbeidsconflicten.
  • Via VHS kun je aanspraak maken op rechtsbijstand via DAS.
  • Bovendien is via een aantal werkgevers de contributie te betalen door een bruto inhouding op je salaris of via het keuzeplan en is de contributie ook nog eens fiscaal aftrekbaar.

Kennisnetwerk

Naast de focus op arbeidsvoorwaarden wil de VHS ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (Rail) Openbaar Vervoer in Nederland. De VHS als kennisnetwerk.

  • We organiseren meerdere keren per jaar interessante lezingen en bijeenkomsten, om kennis te delen en na afloop te kunnen netwerken met andere collega’s uit de spoorsector.
  • Samenwerking met bijv. Railforum, Podium (intern NS) en andere kennisnetwerken om de ontwikkelingen binnen de OV-sector actief te volgen, proberen te beïnvloeden en mee te nemen in onze gesprekken met bijv. de medezeggenschap.

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft bestuurslid Dick van Dijk meer verteld over de terugloop van ons ledenaantal, en wat VHS in petto heeft om dit aantal weer te laten groeien. De presentatie kun je hier nalezen.

Maar VHS kan niet groeien zonder jullie hulp! Maak collega’s om je heen ook enthousiast voor een lidmaatschap. En wil je een actieve rol spelen binnen of namens VHS? We zijn nog altijd op zoek naar bestuursleden, liefst binnen Movares en ProRail, en kandidaten voor de diverse OR’s binnen de aangesloten bedrijven.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

6/11/2023
Interviews

Nieuwe cao-onderhandelaar bij ProRail, Marc de Natris stelt zich voor.

Sinds 22 oktober jl. wordt Gezina ten Hove tijdens de cao-onderhandelingen bij ProRail vervangen door Marc de Natris. Reden genoeg voor de redactie om kennis te maken met deze vakbondsman in hart en nieren.

25/11/2022
Uit het bestuur

Uit het bestuur

Wat speelt er en waar is het bestuur mee bezig? Robert-Jan Lenselink houdt ons op de hoogte.

No items found.