8/4/2024

Tweede cao-onderhandelingsronde bij NS levert nieuw onderhandelingsresultaat op

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor NS hebben op vrijdag 29 maart tot een nieuw resultaat geleid (zie bijlage). Met dit nieuwe onderhandelingsresultaat denken we een breder draagvlak te hebben onder onze leden die werkzaam zijn bij NS.

VHS is met name blij met het behaalde resultaat voor ons en taakgroep 60+. Deze taakgroep is nu ook een eenmalige uitkering toegekend. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken tot stand gekomen over onder andere de volgende onderwerpen:

Inkomen

  • De E-treden worden per 1 januari 2024 met 1% verhoogd.
  • De E-treden worden per 1 januari 2025 met 1% verhoogd.
  • Een eenmalige bruto retentiebonus van €1.500,- voor werknemers tot en met taakgroep 59. Naar rato van je contracturen. Deze wordt aan de werknemers die aan de voorwaarden uit het onderhandelingsresultaat voldoen, in januari 2025 uitgekeerd.
  • Zoals hierboven reeds genoemd, een eenmalige bruto uitkering voor werknemers vanaf taakgroep 60 van €700,-. Deze wordt in januari 2025 uitgekeerd.
  • Looptijd van deze nieuwe cao blijft 14 maanden ( 1 januari 2024 tot 1 maart 2025).

Garantieregeling verlies ORT

Wanneer er sprake is van verlies van ORT door bijvoorbeeld minder of geen werk in de nacht zal de ORT vergoeding voor 5 jaar bevroren worden. De huidige TVI regeling blijft nu op 95% maar de terughaalgrens vervalt.

Maaltijdvergoeding

Iedereen kan via de pauze pas zijn maaltijd regelen of een gepaste vergoeding ontvangen als dit niet mogelijk is.

Zware beroepen

Er komt een model dat punten toekent aan functies per verzwarende omstandigheid. Afhankelijk van het aantal punten dat aan een functie wordt toegewezen is een functie meer of minder zwaar. Het toekennen van het aantal punten wordt gedaan op basis van functie kenmerken. Per dienstjaar bij NS waarin je onder de verzwarende opstandigheden werkt worden deze punten opgebouwd.

Jouw stem is belangrijk!

Het onderhandelingsresultaat wordt nu door elke vakbond voorgelegd aan hun leden. Als bestuur van VHS staan wij positief tegenover dit onderhandelingsresultaat, niet al onze voorstellen zijn behaald, maar wij zijn wel van mening dat dit het maximaal haalbare is.

Op 4 april is er een mail uitgegaan naar alle NS-leden bij VHS met daarin als bijlage het onderhandelingsresultaat en een overzicht van de bijbehorende loontabellen. Wij willen namelijk graag jouw mening horen over het resultaat. Breng daarom jouw stem uit.

Dit kan zijn:

o    akkoord;

o    niet akkoord; of

o    geen mening (neutraal).

Hoe meer mensen die werkzaam bij NS zijn stemmen hoe steviger onze positie is. Geef dit daarom alsjeblieft aandacht. De deadline voor je reactie is zondag 21 april 2024. Stuur je reactie naar ons secretariaat.

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

25/10/2023

Ingenieursbureaus Movares en Innovus Smart Engineering bundelen krachten

Movares en Innovus Smart Engineering hebben op 24 oktober 2023 overeenstemming bereikt om de krachten te bundelen. Samen worden zij één van de grootste onafhankelijke ingenieursbureaus in Nederland.

27/05/2021
Kennis

TNO-onderzoek kwartsstof

TNO heeft het eerste deel van een studie naar kwartsstof in spoorballast afgerond. ProRail heeft, zoals beloofd, deze resultaten met de bonden gedeeld.

No items found.