25/02/2021

Hoe is het bij Movares?

Ook bij Movares staan medezeggenschap en zeggenschap continu met elkaar in verbinding. En ook bij Movares heeft de coronapandemie invloed op het werk. Waar liggen bij Movares de accenten en hoe is de sfeer in de OR?

2020 was een uniek jaar, gezien het - tot op heden - ingezette beleid om op afstand te werken. Movares heeft, in relatie tot de coronaperiode, geen slecht jaar gedraaid met een redelijke omzet en winst. Voor 2021 wordt een beter jaar verwacht, mede omdat het bedrijf nu beter is ingespeeld op het op afstand opereren en samenwerken. Niettemin is het op afstand werken een groot zorgpunt voor met name de jongere medewerkers en jonge gezinnen. Hier is dus volle aandacht voor vanuit zeggenschap en medezeggenschap. Medewerkers worden gestimuleerd om elkaar te helpen. Maar ook fysiek fit te blijven, door geregeld te bewegen, middels een 'Ommetje', samen-wandel-afspraken maken, etc. Dit wordt opgepakt door de medewerkers zelf, waarbij het management het goede voorbeeld geeft door wandelafspraken met medewerkers te maken en lokaal de mensen op te zoeken.

'De samenwerking binnen onze OR is collegiaal en inlevend.'

Ook is Movares druk bezig de Digitale Transformatie vorm te geven. Daartoe worden ontwerpprocessen verder verbeterd en ontwikkeld. Daarnaast is het van belang om de capaciteit op te voeren en met name op de actuele kennisgebieden in relatie tot Digitale Transformatie. Hier zijn alle conculega's natuurlijk ook mee bezig, dus is het zaak dat ook hier vinger aan de pols wordt gehouden. De grote opdrachtgevers, waaronder ProRail, Rijkswaterstaat, Tennet, provincies en gemeentes, zetten gelukkig nog steeds hun opdrachten uit. Gegeven de goede reputatie in de markt, blijft Movares een voorname speler.

Robert-Jan Lenselink, secretaris VHS en OR-lid Movares over de ondernemingsraad van Movares: 'De samenwerking binnen onze OR is collegiaal en inlevend. Ieder doet zijn best de ander te begrijpen en kritisch opbouwend te discussiëren. Naast de persoonlijke kwaliteiten is dit ook het resultaat van training.'

Bijbehorende PDFs

No items found.

Meer interessante artikelen voor jou!

Met VHS blijf je op de hoogte!

24/3/2022
Pensioen

Pensioen: solidaire of flexibele premieregeling?

Donderdag 10 maart jl. kwam de VHS Pensioencommissie bij elkaar in de Inktpot. De belangrijkste keuze die nu gemaakt moet worden is die van het soort contract: solidaire premieregeling of flexibele premieregeling.

26/2/2023
Columns

Column: Mijn eerste 100 dagen als bestuurslid zitten er op!

Onlangs is Mirjam Otten toegetreden tot het bestuur van VHS. Inmiddels heeft zij haar eerste 100 dagen volbracht. Zij deelt graag met ons haar eerste ervaringen binnen het bestuur.

No items found.