Statuten en contributie

Contributie

VHS hanteert een behoudend contributiebeleid, dat uiteraard wel kostendekkend moet zijn. Op de algemene ledenvergadering stellen de leden de contributie jaarlijks vast voor het volgende jaar.
Sinds 2011 is de contributie niet meer verhoogd en bedraagt deze €234,- voor actieve leden en €117,- voor post-actieven. Praktisch komt dat neer op €19,50 respectievelijk €9,75 per maand.

Wijze van betaling

De contributie wordt met ingang van 2019 bij leden werkzaam bij NS, ProRail, DEKRA en het Spoorwegpensioenfonds direct geïnd door de CMHF. In 2021 wordt de VHS-contributie in de volgende perioden geïnd:

Jaarincasso:
laatste week januari

Kwartaal incasso:
laatste week januari
laatste week april
laatste week juli
laatste week oktober

Voor leden bij Movares geldt dat de contributie via het salaris geïnd wordt.
Het hoe en waarom lees je hier.

Fiscaal voordeel

De VHS contributie alsmede eventuele giften zijn aftrekbaar. VHS is als vakbond een door de belastingdienst erkend goed doel. Bij de meeste bedrijven kan het fiscale voordeel gemakkelijk ook direct geregeld worden. Dan heeft u de korting onmiddellijk, in plaats van achteraf via uw belastingaangifte.
Bij NS en ProRail werkt de fiscale verrekening via het keuzeplan. Bij opgave in het keuzeplan wordt het lidmaatschapsnummer van uw bond gevraagd. Omdat VHS niet met lidmaatschapsnummers werkt, is met de bedrijven overeengekomen dat u uw personeelsnummer invult, hetgeen de vereiste unieke identificatie garandeert.

Werkgeversbijdrage

We merken dat managers en stafmedewerkers soms denken dat hun rol in het bedrijfsmanagement strijdig is met vakbondslidmaatschap. Het tegendeel blijkt waar. De vakbonden kunnen zich verheugen in de steun van het management.
Door de meeste bedrijven waar we actief zijn, wordt zelfs jaarlijks een subsidie gegeven bovenop uw contributie, waardoor uw lidmaatschap de VHS bijna dubbel zo veel oplevert!

U betaalt netto per maand nog geen tientje en toch steunt u VHS met bijna vier tientjes!

Wijzigingen doorgeven en afmelden

Is er iets veranderd in uw gegevens? Bent u van werkgever veranderd of met pensioen? Bent u verhuisd of heeft u een nieuw e-mailadres? Geef het aan ons door. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van VHS. Zeker als u met pensioen gaat is doorgeven van belang. Niet alleen heeft u dan waarschijnlijk een ander e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken, als post-actief lid betaalt u ook minder contributie. Wijzigingen geeft u door via vhs@cmhf.nl.

Wilt u uw lidmaatschap stopzetten? Stuur dan een e-mail naar vhs@cmhf.nl met als onderwerp 'opzeggen lidmaatschap'.

Statuten

De VHS is als vereniging ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer  40477010.
U vindt de statuten hier