Partners

VHS is lid van een aantal koepelorganisaties.

Vakbonden moeten om aangesloten te zijn op de Sociaal Economische Raad (SER) zich verenigen in overkoepelende vertegenwoordigers. VHS is aangesloten bij de CMHF die op haar beurt weer onder de VCP valt.

CMHF VCP

Om de kracht van de spoorbedrijven te bundelen ten aanzien van de pensioenen, zijn voor medewerkers uit alle oud NS bedrijven de pensioenen ondergebracht bij het pensioenfonds Rail & OV. VHS is formeel vertegenwoordigd in het bestuursorgaan van dit fonds.

Spoorwegpensioenfonds

Om de spoorse kennis te helpen vasthouden en verder te verspreiden, is VHS lid van RailForum.

Railforum

Spoorvakbonden

De collegabonden die actief zijn in de spoorsector en waarmee we als VHS veel te maken hebben zijn:

Railforum FNV FNV Spoor VVMC