Wordt ProRail ZBO?

30 april 2020

Gedwongen door Corona heeft de Tweede Kamer besluiten genomen over het behandelen van wetsvoorstellen. Daarbij is besloten de wetsbehandeling om ProRail om te vormen tot ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) uit te stellen tot na het zomerreces. Daarmee is de overgang naar een ZBO per 1 januari 2021 onwaarschijnlijk geworden. De OR van ProRail is daar niet rouwig om. Ze wilden de minister - nu weer staatssecretaris - Stientje van Veldhoven graag houden aan haar uitspraak dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. En stilletjes hoopt VHS'er en OR-lid Goof Lindijer dat van uitstel ook afstel gaat komen. Met een beetje geluk wordt het wetsvoorstel over de verkiezingen heen getild en het is maar zeer de vraag welke politieke partijen deze omvorming dan nog echt willen. Het gaat toch goed met het spoor, dus waarom de verhoudingen in de sector veranderen?

Internetconsultatie

Op 17 februari, nog voor de coronacrisis, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de lagere regelgeving ter uitvoering van het wetsvoorstel uitgewerkt en ter consultatie tot 20 maart op internet voorgelegd. Ook de OR van ProRail heeft gereageerd op deze uitwerking waarin onder meer de sturing van ProRail wordt beschreven . In totaal zijn er twaalf reacties uit de sector binnengekomen, allen negatief.