Wetsvoorstel omvorming ProRail naar Tweede Kamer

26 februari 2020

Maandag 17 februari jl. heeft minister Stientje van Veldhoven (milieu en wonen) het wetsvoorstel om van ProRail een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) te maken naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderdeel van de stukken is een kritisch rapport van de Raad van State, met vooral de vraag: waarom nu doen terwijl het zo goed gaat met ProRail en de spoorsector. De OR-commissie van ProRail die dit onderwerp behandelt (met VHS-leden Erwin Huiskamp en Goof Lindijer) sprak op 12 februari met de minister en CEO ProRail John Voppen over dit onderwerp. De OR is nog steeds kritisch over dit plan.

Ook al zijn arbeidsvoorwaarden en deelname aan het SPF gegarandeerd. Het gaat nu goed in de sector, de relaties met NS en andere vervoerders zullen door deze omvorming veranderen. De risico’s en kosten van de transitie zijn te hoog. In de komende periode gaat de OR Tweede Kamerfracties benaderen.

Alle stukken over de voorgenomen omvorming van ProRail naar een zbo vind je hier.