Wet omvorming ProRail controversieel verklaard

28 januari 2021

Op 25 januari jl. vond een extra-procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat plaats. Tijdens deze vergadering werd bepaald of onderwerpen die nu in behandeling zijn in beginsel worden doorbehandeld of dat een onderwerp met een expliciet besluit controversieel wordt verklaard. Op de agenda stond onder andere de wet publiekrechtelijke omvorming ProRail.

Van de tien aanwezige fracties spraken negen fracties uit dat zij de wet publiekrechtelijke omvorming ProRail controversieel verklaarde. Jan Paternotte van D66 kwam als laatste fractie aan het woord en gaf vervolgens aan dat gezien de controversieelverklaringen van de andere aanwezige negen fracties dus het besluit genomen was, zonder uit te spreken of D66 voor of tegen controversieel verklaren was. Naar verwachting zal de Tweede Kamer het advies van de vaste commissie overnemen.

Een controversieelverklaring is een politiek middel dat gebruikt kan worden ten tijde van een demissionair kabinet. Wordt een stuk als controversieel aangemerkt dan kan dit stuk niet (meer) in behandeling worden genomen door de Eerste Kamer en respectievelijk de Tweede Kamer gedurende de periode waarin het kabinet demissionair is. Behandeling tijdens deze periode wordt niet zinvol geacht.

De OR van ProRail is blij dat het wetgevingstraject nu wordt stilgelegd. De OR heeft steeds aangegeven dat een betere samenwerking tussen Ministerie en ProRail wenselijk is, maar dat daar geen juridisch traject voor nodig is. Het is nu wachten op een nieuw regeerakkoord en of daar de omvorming tot ZBO in terugkomt.