Weer naar kantoor?

25 juni 2020

Vijftien weken geleden veranderde alles en werkten we opeens massaal thuis. Twee maanden geleden gaven we een overzicht wat er binnen NS, ProRail, Movares en DEKRA Rail allemaal gewijzigd is en hoe de medezeggenschap hierin een rol speelt. Hoe is het nu? Wordt er al weer teruggekeerd naar kantoor? Of zijn we het zoomen en vergaderen via Teams al helemaal gewoon gaan vinden?

NS

Bij NS is thuiswerken voor kantoormedewerkers nog zeker tot september het devies. Wel is het mogelijk om als team bij elkaar te komen op kantoor, met die restrictie dat dit één keer per maand per team mogelijk is. Het kantoor is tijdens deze bijeenkomsten vooral een plek om elkaar weer te ontmoeten. Verder is NS druk bezig met maatregelen om in te spelen op de nieuwe werkelijkheid waarin NS tegen een groot omzetverlies aankijkt. Het bedrijf stelt zich in op krimp en er zal minder ruimte zijn voor investeringen. Als vakbond houden we de vinger aan de pols via overleggen tussen medezeggenschap en directie. Op persoonlijk vlak zie je grote verschillen, al treedt er ook een zekere mate van gewenning op en worden we met zijn allen steeds bedrevener in het virtueel vergaderen. De een vindt het thuiswerken prima, de ander kan niet wachten om weer naar kantoor te gaan. Collega's met schoolgaande kinderen hebben weer wat meer lucht gekregen en die was zeer welkom.

ProRail

ProRail is langzamerhand een aantal kantoren weer aan het openen. Medewerkers die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen werken, kunnen na akkoord van hun manager weer naar kantoor komen. Ook al is de dienstregeling weer volledig gestart, het principe blijft zoveel mogelijk thuis werken. Zeker tot 15 september blijft dat zo. Evaluatie van de cao-onderhandelingen 2019 gaat live plaats vinden op 24 juni in Woerden. Medewerkers reageren heel verschillend, sommigen zijn heel blij met de thuiswerkfaciliteiten, anderen hebben er al meer dan genoeg van. VHS Bestuurslid Goof Lindijer ging zelf op 15 juni voor zijn werk de deur uit: 'Ik organiseerde een lunchlezing over psychische kwetsbaarheid en met de overige sprekers kwamen we bij elkaar in Amersfoort.'

Movares

Bij Movares is het mogelijk je aan te melden voor werken op kantoor, daar mogen voorlopig tot 1 september tot een bepaald maximum niet meer personen tegelijkertijd aan het werk zijn. Het werken op een kantoor wordt niet gestimuleerd en je moet je hier dus van tevoren voor aanmelden. Op de kantoren zijn uiteraard afstandsmaatregelen getroffen. Voor oudere werknemers wordt geadviseerd tot 1 september thuis te blijven werken. Ook het reizen met openbaar vervoer wordt tot 1 september afgeraden.

DEKRA Rail

Bij DEKRA Rail is door de aanwezigheid van diverse laboratoria geen volledige sluiting geweest van het bedrijfsgebouw. Wel werd in het begin zoveel mogelijk gevraagd om thuis te werken als het kan. Al in april zijn er diverse maatregelen in het gebouw genomen. Zo wordt bij elke vergaderruimte het maximaal aantal mensen vermeld, zodat de anderhalve meter aangehouden kan worden. En is er handgel aanwezig. Daarnaast staat op elk bureau een fles schoonmaakmiddel om het bureau extra schoon te kunnen maken. Tussen de koffieautomaten zijn schotten geplaatst en extra bordjes op de toegangsdeuren van de toiletten moeten er voor zorgen dat er maar één persoon tegelijk aanwezig is. Ook voor het gebruik van de trap zijn afspraken gemaakt en is het niet mogelijk om tijdens het werk anderhalve meter afstand te houden, dan zijn er mondkapjes voorhanden. De maatregelen worden serieus genomen en over het algemeen goed nageleefd. De medewerkers die in eerste instantie thuis konden werken komen soms één keer in de week, soms twee keer in de week of om de twee à drie weken op kantoor. Vrijwel iedereen geeft aan dat wanneer je veel thuis werkt, je het contact met de collega’s mist. Ook al spreek je ze via Teams, het informele contact - en dat kan zowel werkgerelateerd als privé zijn - wordt gemist.