Voor een goed pensioen!

Op maandag 18 februari jl. deelden leden van VHS, FNV, CNV en VVMC gezamenlijk kaarten uit bij de kantoren van NS en de streekvervoerders. Hiermee gaven zij binnen de spoorsector het startschot voor de actie 'een goed pensioen is een kwestie van fatsoen'. Het doel: zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen en als voorbereiding voor de landelijke actiedag op 18 maart.

Sinds het vastlopen van de onderhandelingen met het kabinet rondom het pensioenbeleid organiseren vakbonden in heel Nederland acties in aanloop naar de gezamenlijke actiedag op 18 maart. Inzet is een goed pensioen voor iedereen. Ook als je zzp'er bent of een flexcontract hebt. Iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken en vervolgens kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Daarom strijden we voor bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 en het schrappen van de fiscale boete op eerder stoppen met werken, indexatie voor elke generatie, een pensioen voor iedereen (ook flex en zzp) en opvang van de negatieve gevolgen (overgang) naar een nieuw pensioenstelsel.

VHS staat niet direct achter alle geformuleerde eisen, maar vindt het belangrijk dat de politiek weer in overleg treedt met de vakbonden, en is daarmee solidair met de overige bonden. VHS volgt daarmee de lijn van koepelorganisatie VCP.

Heb je de actie gemist, maar wil je wel graag je handtekening zetten, of de actie bij je collega’s onder de aandacht brengen? Onze contactpersonen in de bedrijven - Jeu Ramakers (NS), Titia Los (DekraRail), Robert-Jan Lenselink (Movares) en Goof Lindijer (ProRail) - hebben kaarten om nog in te vullen.