VHS zoekt voorzitter en penningmeester

Werk je in de spoorsector en heb je altijd al je bestuurlijke kwaliteiten in willen zetten voor het goede doel? Dan is dit je kans. Word lid van het VHS bestuur en draag je steentje bij aan de koers van de spoorsector.

VHS maakt het verschil

VHS kent een rijke geschiedenis. Wat 68 jaar geleden begon als een gezelligheidsvereniging, is nu uitgegroeid tot een vereniging die midden in de spoorsector staat. VHS is een belangrijke speler in het overleg tussen bonden en werkgevers en binnen de medezeggenschap, daar waar bestuurders en vertegenwoordigers van de medewerkers de koers van de ondernemingen bespreekt. Daarbij laten we een eigen en duidelijk geluid horen. Aan de cao-tafels zetten wij ons in voor het belang van goed betaalde en goed opgeleide, eigen verantwoordelijkheid nemende medewerkers, waarbij wij specifiek opkomen voor de managers en stafleden in de hogere salarisgroepen. Een belangrijk speerpunt: beloning naar prestatie. Aan de medezeggenschapstafel is onze specifieke inbreng de wetenschap dat een bedrijf niet kan floreren zonder medewerkers die met plezier werken en voortdurend kunnen meebewegen met gewenste veranderingen. Dat vraagt investering van de medewerker maar vooral ook van de werkgever zodat een bedrijf ontstaat waar medewerkers graag voor werken.

Ook voor het individu

Naast deze collectieve taken zijn wij uniek in het persoonlijk begeleiden van collega’s die in een moeilijke situatie terecht dreigen te komen. Vaak gaat het dan om een dreigend arbeidsconflict. In de afgelopen jaren hebben wij via individuele begeleiding succesvol kunnen voorkomen dat deze situaties escaleerden. En natuurlijk blijven wij een gezelligheidsvereniging waarin ruimte is voor lezingen, borrels en kennisdelen. Ook de gepensioneerde spoormens heeft het goed bij ons. Een aparte commissie organiseert excursies speciaal voor deze groep.

Waar gaan we voor

Ons beleid is dat wij midden in de bedrijven willen staan. Dat kan alleen maar als wij voldoende bestuursleden hebben die zelf actief een bijdrage aan dat bedrijf leveren. Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar een voorzitter en een penningmeester. Door omstandigheden heeft onze voorzitter Hella van Veen haar taken neergelegd. Daarnaast is onze penningmeester Jan Herman Meijer al een paar jaar met pensioen en vindt hij dat het tijd is voor jong bloed. Het bestuur bestaat nu zowel uit actieve medewerkers als een drietal mensen die kortgeleden met pensioen zijn gegaan. Wij willen dat terugbrengen tot hooguit één gepensioneerde collega. Dit met het oog op het feit dat wij ook een belangrijke rol willen spelen in het beleid van het pensioenfonds. Tijd dus voor verjonging.

Bestuursbijeenkomsten

De bestuursleden komen zo'n acht keer per jaar bij elkaar. Na werktijd wordt er dan van 17.00 tot 19.00 overlegd. Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats in het hoofdkantoor van NS. Hier worden de ontwikkelingen met elkaar besproken, waarbij naast inhoud ook nadrukkelijk ruimte is voor gezelligheid. Tenslotte doen we dit voor ons plezier.

De uitdaging

Als je dit leest en denkt; Dit lijkt mij wel wat, aarzel dan niet en neem contact op met Jeu Ramakers (NS), Goof Lindijer (ProRail) of Robert-Jan Lenselink (Movares). Zij kunnen je vertellen hoe het is om in het bestuur van onze mooie vereniging te zitten. Wie weet zit je binnenkort ook aan het stuur van onze vereniging. Je kunt je interesse ook kenbaar maken via de mail. Mail dan naar secretariaat@vhs.nl. In alle gevallen nodigen we je graag uit voor een gesprek.