VHS wil in gesprek met NS over de IAO-19 positie

2 juni 2021

In juni 2020 ontvingen onze IAO collega’s van de directie van NS de mededeling dat de IAO-schalen bevroren werden tot 1 april 2022. Ook werd besloten de variabele beloning over 2020 en 2021 niet uit te keren. De meeste IAO collega’s hadden begrip voor die maatregelen, omdat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de dienstverlening en inkomsten van NS. Inmiddels is er een cao met salarisgroei en secundaire arbeidsvoorwaarden voor onze cao-collega’s waar we als VHS zeer tevreden mee zijn. Voor onze IAO-collega’s zijn echter geen afspraken gemaakt. Mede daardoor is het verschil tussen de cao en de IAO-19 schaal zeer gering geworden. Als VHS willen we hierover een gesprek met de directie van NS initiëren.

Graag willen we een zo groot mogelijke achterban vertegenwoordigen. Als we met de directie in gesprek gaan willen we kunnen aangeven dat we spreken namens een zo groot mogelijke achterban. Inmiddels hebben ruim twintig IAO’s zich achter deze actie geschaard, zowel VHS'ers als potentiële leden. Ondersteun je deze actie laat het ons weten en ken je IAO collega’s die geen lid zijn, maar deze actie mogelijk wel ondersteunen laat ze dan contact opnemen met VHS. Uiteraard is de privacy gewaarborgd en zullen we in de gesprekken met de directie geen namen noemen. Wel willen we kunnen zeggen dat we namens een substantieel aantal collega’s het gesprek voeren. Je reactie kun je sturen naar NS-bij-VHS@vhs.nl.