VHS vertegenwoordigd in OR Movares

26 maart 2020

Op 9 en 10 maart vonden bij Movares OR-verkiezingen plaats. Elke medewerker kon digitaal op drie kandidaten stemmen. En dat werd massaal gedaan. De 'opkomst' was hoog; circa 73% van de stemgerechtigde Movaren bracht zijn of haar stem uit. De gemiddelde leeftijd van de kiezers was een goede afspiegeling van die van Movares. Wat wel opviel was dat er procentueel tweemaal meer vrouwen in de OR verkozen zijn dan bij Movares werken. Goed voor de differentiatie! Van de drie VHS-kandidaten zijn er twee in de OR verkozen: Robert-Jan Lenselink en Onno Langhorst.

Wat hopen zij met hun verkiezing in te brengen en hoe ervaren zij deze eerste stappen in de OR?

Robert-Jan Lenselink: in aanloop naar de verkiezing stond ik er een beetje in als van 'Ik neem het zoals het komt'. Maar toen het eenmaal zover was en het duidelijk werd dat ik ook was verkozen, was ik hierover zeer verheugd! Al diegenen die mij hun stem hebben gegeven ben ik daarvoor erkentelijk. Ik zal mijn best doen voor hen en voor Movares.

Onno Langhorst: Ik werk reeds 29 jaar bij Movares en heb de verandering meegemaakt van een 'ambtelijk' ingenieursbureau binnen NS naar een commercieel en zelfstandig Movares. Als je daarover nadenkt is dat een heel bijzonder proces geweest. En is inmiddels wel gebleken dat deze verandering ook succesvol is geweest. De uitdaging is om ook in de toekomst voorop te blijven lopen in innovatieve ontwikkelingen en met een commerciële instelling zonder het belang van onze collega’s uit het oog te verliezen. Bijzonder fijn is het dat er ook voldoende collega’s vertrouwen in me hebben en op me gestemd hebben om echt in de OR te komen. Ik heb er dan ook zin in om voor de OR aan de slag te gaan in deze toch bijzondere tijd.

Robert-Jan Lenselink vult aan: er wacht ons een mooie klus, zij het dat het gesternte onder Corona ons nu niet gunstig gezind is. De eerste contacten verlopen daarom, zoals bij velen, digitaal, via Conference-tools. Een eerste 'Talent Management Analyse' (TMA) hebben we reeds ondergaan. Heel helder en inzicht gevend in je competenties.

Deze week was er een eerste OR-trainingsdag, aanvankelijk op een externe locatie, maar deze is nu via Conference Calls verlopen. Volgende week staan twee dagen gepland voor verdere training, maar ook deze zal niet op locatie zijn. Wel zijn we als OR alvast aan een e-learning module gezet. Ja, Movares neemt zeker geen halve maatregelen qua training. Ik ervaar dat als heel positief.

Verder moeten we maar zien hoe de huidige crisis inwerkt op ons allen en onze organisatie. Ik volg de ontwikkelingen daartoe nauwlettend. Vooral om klaar te staan voor beslissingen die onze business verder gaan beïnvloeden. We moeten er het maar beste van maken en het hoofd koel zien te houden!