VHS heeft een nieuwe penningmeester

25 februari 2021

Meinte Wildschut is bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen van Jan Herman Meijer. Meijer was de laatste anderhalf jaar penningmeester a.i. Eerder was  Meijer ook al penningmeester van VHS en aangezien hij al enige jaren van zijn pensioen geniet, had hij aangegeven nu toch echt definitief het stokje over te willen dragen. Het bestuur is erg blij dat Wildschut deze taak op zich wil nemen.

Vooruitlopend op de instemming van zijn benoeming door de ALV neemt Wildschut alvast het stokje over. Meijer zal wel het financieel jaarverslag 2020 nog opstellen.

Wildschut is geen onbekende binnen VHS, tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen bij NS zat hij regelmatig samen met Gezina ten Hove namens VHS aan de onderhandelingstafel. In de Nieuwsbrief van maart een interview met Meinte Wildschut.