Verkiezingen VO pensioenfonds uitgesteld

30 april 2020

Per 1 april jl. is het nieuwe Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer van start gegaan. Dit fonds is een fusie van het Spoorwegpensioenfonds (SPF) en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV). De oorspronkelijke bedoeling was om in april verkiezingen voor het nieuwe verantwoordingsorgaan (VO). Deze verkiezingen zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Uitgesteld

Voor de coronacrisis was reeds gekozen voor het instellen van een transitie-VO (TVO) dat volgens de oorspronkelijke planning zou functioneren tot 1 juli. Voorafgaand aan deze datum zouden verkiezingen georganiseerd worden om1 juli met een nieuw, gekozen VO van start te gaan. Corona heeft echter roet in het eten gegooid en de verkiezingen moesten worden uitgesteld. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze verkiezingen pas in oktober gehouden worden. Wordt dat inderdaad het scenario dan blijft het TVO actief tot 1 januari 2021. 

Samenstelling

Het TVO is samengesteld uit de VO's van de gefuseerde fondsen. Vanuit het VO van SPOV nemen drie werknemersvertegenwoordigers, drie gepensioneerden en een werkgeversvertegenwoordiger deel aan het TVO. Vanuit het SPF hebben drie werknemersvertegenwoordigers, drie gepensioneerden en drie werkgeversvertegenwoordigers zitting in het TVO. Aan SPF-zijde is gekozen om in deze vertegenwoordiging alle kandidaatstellende organisaties, te weten VHS, FNV, CNV, VVMC en de BGV (bond van gepensioneerd vervoerspersoneel), terug te laten komen. Voor VHS betekende dit dat Rob Derksen als gepensioneerde en voorzitter van de VO van SPF bleef en dat Hella van Veen als werknemersvertegenwoordiger zich teruggetrokken heeft.

Video

Het is voor het TVO wel even wennen, zeker nu per video vergaderd wordt terwijl je een deel van de mensen nog niet goed kent. Derksen: ‘Met name onderlinge discussies en beeldvorming zijn in deze situatie lastig, de vergadering beperkt zich voornamelijk tot het uitwisselen van standpunten. Hierdoor zijn de vergaderingen wel korter, maar dit gaat ten koste van de kwaliteit van de besluitvorming.’ Het voorzitterschap wordt in principe afgewisseld, de ene keer zit Rob Derksen voor, de andere keer doet de voormalig voorzitter van de SPOV Jack d'Hooghe het. Derksen: 'Gelukkig hadden Jack en ik elkaar al in het precoronatijdperk een paar keer ontmoet dus dat maakt het iets makkelijker.'

Meer informatie over het VO vind je hier.

Dekkingspercentage

Een ander gevolg van de coronacrisis is het dalen van het actuele dekkingspercentage vanwege de gedaalde beurskoersen en de lage rekenrente. Op korte termijn heeft dit nog geen gevolgen maar op lange termijn verkleint dit in het gunstigste geval de kansen op indexatie. Hoe hier in de landelijke pensioendiscussie door minister Koolmees mee zal worden omgegaan zullen we moeten afwachten.