VCP niet eens met Koolmees

17 juli 2020

De VCP, het overkoepelende orgaan waar VHS lid van is, is het niet eens met minister Koolmees. Minister Koolmees blijft bij de compensatieregeling zoals die tijdens de onderhandelingen over de uitwerking van het Pensioenakkoord op papier is gezet. Teleurstellend, vindt VCP-bestuurder Ruud Stegers. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de bestaande doorsneesystematiek in de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen zal worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt landelijk een leeftijdsonafhankelijke premie ingevoerd met bijbehorende, met de leeftijd afnemende, pensioenopbouw. Dit heeft voor bestaande deelnemers tot gevolg dat zij pensioenschade zullen oplopen. Deelnemers rond de 45 jaar kunnen daarbij een terugval van hun pensioen van 10% of meer verwachten. De VCP beraadt zich hoe om te gaan met de ontstane situatie. In ieder geval blijft de VCP er aan werken om de doelen in te vullen zoals de VCP afgesproken en beloofd heeft aan haar achterban.

Lees hier de uitgebreide reactie van de VCP.