Update en oproep nieuw pensioenfonds

26 februari 2020

Het Spoorwegpensioenfonds (SPF) zit in de aanloop naar de fusie met SPOV. Per 1 april vormen zij samen het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Om de deelnemers en gepensioneerden hierover bij te praten organiseren beide fondsen een zevental bijeenkomsten waar het bestuur een nadere toelichting geeft over de redenen waarom we tot een fusie zijn gekomen.

Opvallend is dat deze bijeenkomsten nog gescheiden zijn, echter bij elke bijeenkomst zijn bestuursleden van beide fondsen aanwezig. Ook zijn er vertegenwoordigers van beide verantwoordingsorganen aanwezig. De bijeenkomsten worden in het algemeen goed bezocht, ordegrootte van 50 – 100 of meer bezoekers. Er worden uiteraard kritische vragen gesteld en de gegeven antwoorden stuiten in het algemeen op begrip, een enkele keer gevolgd door een discussie. Voor SPOV zijn deze bijeenkomsten reeds voorbij, voor SPF staan er nog drie op de rol, Roermond op 9 maart, Almelo op 10 maart en Drachten op 12 maart. Zie ook de fusiesite railov.nl.

Tijdelijk verantwoordingsorgaan

Omdat per 1 april het Spoorwegpensioenfonds niet meer bestaat moet er per die datum een nieuw verantwoordingsorgaan komen voor het nieuwe Pensioenfonds Rail & OV (een kortere afkorting is er officieel nog niet). Tijdelijk wordt er per 1 april een verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld dat is samengesteld uit negen van de vijftien leden van het VO van SPF en zeven van de veertien leden van het VO van SPOV. Deze afvaardiging is vanuit het VO van SPF zodanig samengesteld dat alle kandidaatstellende organisaties erin vertegenwoordigd blijven. Namens VHS zal ondergetekende in het tijdelijk VO plaatsnemen en trekt Hella van Veen zich terug.

Verkiezingen

Voor het definitieve VO moeten verkiezingen georganiseerd worden. Die verkiezingen vinden plaats in de tweede helft van mei. VHS is uiteraard van plan om aan die verkiezingen deel te nemen met als doel om zowel namens de werknemers als namens de gepensioneerden een zetel in dat orgaan te veroveren. Voor beide groepen komen er zes zetels in dat nieuwe VO, bij SPF zijn dat er nu vijf. De kandidaatstelling gaat begin maart van start en wij streven ernaar voor beide kiesgroepen een lijst van ca. vijf kandidaten in te dienen. Niet dat de kans groot is dat we zoveel zetels halen, maar door kandidaten uit verschillende deelnemende bedrijven met ieder hun eigen netwerk op de lijst te zetten, hopen we voldoende stemmen bijeen te garen om een zetel te veroveren. Bij de verkiezingen voor het VO van SPF twee jaar geleden heeft die tactiek zijn vruchten afgeworpen.

Stel je ook kandidaat

We hebben al een paar mensen bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Martin Morsman (ProRail) wil lijsttrekker zijn namens de werknemers en ondergetekende zal de lijst voor de gepensioneerden trekken. Desalniettemin doe ik bij deze een oproep om je bij mij te melden als potentieel kandidaat voor het verantwoordingsorgaan. Bel (033 752 2108) of mail me. Ik vertel graag hoe een en ander in zijn werk gaat.

Rob Derksen
Bestuurslid VHS en lid VO SPF