Uniforme verlofspaarregeling NS

27 mei 2021

NS kent momenteel meerdere verlofspaarregelingen. Bij de afgelopen cao-besprekingen is met de vakbonden afgesproken om een onderzoek uit te voeren om dit om te zetten naar één nieuwe regeling, de Uniforme Verlofspaarregeling.

Op 4 mei 2021 hebben bonden daarover met NS overlegd. VHS heeft twee punten op tafel gelegd. Al die regelingen kennen hun eigen fiscale aspecten. Ze allemaal onderbrengen in één nieuwe regeling zonder dat oude rechten worden geschaad is geen sinecure. VHS heeft daarom gesteld dat voor elke huidige regeling duidelijk moet zijn hoe die in de nieuwe regeling past en dat dit gaat zonder pijn voor degenen die er recht op hebben.

Het tweede punt is dat door omstandigheden keuzes kunnen wijzigen, bijvoorbeeld door veranderingen in de situatie thuis of op het werk of door wijzigende ambities. VHS heeft gevraagd dat in de nieuwe regeling duidelijk komt te staan hoe daarmee omgegaan wordt. Daarbij is benadrukt dat het richting de werknemer eenvoudig gehouden moet worden.

NS heeft deze en de punten die de andere bonden hebben ingebracht genoteerd en neemt ze mee bij het uitwerken van een voorstel voor de nieuwe regeling. Dit voorstel wordt vervolgens weer met de bonden besproken. We houden de vinger aan de pols.

Meinte Wildschut
Kaderlid VHS