Uitslag OR-verkiezingen bij NS

Op 26 september jl. sloten de stembussen bij NS en werd bekend gemaakt wie er in de verschillende OR-en zijn gekozen. Van onze kandidaten zijn Irma Brugmans en Dick van Dijk verkozen. Irma wordt lid van de OC Staven van NS Operatie. Dick wordt lid van de OR Commercie&Ontwikkeling en Groep. Van harte gefeliciteerd.

Helaas is dat niet gelukt voor de twee ondernemingsraden bij Operatie, Reizigers en Instandhouding.

Ten opzichte van onze vorige bezetting in de medezeggenschap in de afgelopen drie jaren is dat een minder resultaat.  We gaan echter niet bij de pakken neerzitten en onze gekozen leden effectief ondersteunen.

Vanuit het bestuur zullen we dit resultaat verder analyseren met onze gekozen en niet-gekozen kandidaten met als doel het versterken van onze invloed in de medezeggenschap bij NS.