Uitkomsten lezersonderzoek

25 juni 2020

De redactie van VHS Nieuws was benieuwd hoe jullie, onze lezers, oordelen over onze digitale nieuwsbrief. In het april en mei nummer stond een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête. 22 lezers hebben de moeite genomen die in te vullen. Hoewel dat aantal geen representatieve afspiegeling is van alle lezers, zijn we toch blij met de uitkomsten. Zo geeft bijna 40% van de respondenten aan alle artikelen te lezen. 95% is tevreden met de maandelijkse frequentie. En de algemene waardering is hoog; 45% van de respondenten vindt de nieuwsbrief 'zeer interessant' (5 op de schaal van 5) en 50% 'interessant' (4 op de schaal van 5).

Lezers gaven ook tips over onderwerpen (o.a. visie/standpunt van bestuur VHS t.a.v. actuele onderwerpen) en hoe we de communicatie interactiever kunnen maken (o.a. vlogs). Met alle geopperde ideeën gaan we nu aan de slag en onderzoeken we welke al op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.

De redactie bedankt de 22 deelnemers voor hun mening en tips.