Tweede dag cao-onderhandelingen NS

6 maart 2020

De tweede dag van de cao-onderhandelingen bij NS vond plaats op 5 maart en stond in het teken van het verkennen van een aantal geclusterde onderwerpen:

Perspectief op werk

NS heeft voorstellen gedaan over ontwikkelplekken, intern en extern detacheren  en een combinatie van een vitaliteits- en leerbudget.

Pensioen en vervroegd eruit

We hebben verkennend gesproken over:

  • toepassing van de afspraken uit het pensioenakkoord.
  • Een nieuwe pensioenregeling, omdat de huidige regeling afloopt op 31-12-2020.

Werkdruk en werktijden

Hier ging het gesprek o.a. over het voorstel van VHS om een gezamenlijke studie te doen naar de balans tussen de generaties als het gaat om de effecten en effectiviteit van leeftijdsgerelateerde regelingen, en oplossingen zoals  het slimmer samenstellen van teams. Ook kwam ons voorstel aan bod om beter te kijken naar flexibele arbeidsvoorwaarden, zodat een werknemer in de gelegenheid wordt gesteld de zwaarte van zijn baan aan te passen aan zijn omstandigheden.

Het was over het algemeen een constructieve dag, Wel maken de bonden zich enigszins zorgen of het aantal geplande overlegdagen genoeg zal zijn om alle 100 voorstellen die de bonden hebben voorgelegd, recht te doen.

De volgende cao-ronde is op 19 maart a.s. Ook deze ronde staat gepland van 10.00 tot 22.00 uur. Dan gaan we ons bezighouden met:

  • Het sociaal pan
  • Weer: perspectief op werk
  • Gezond en plezierig werken / werkdruk en werktijden
  • Outputgerelateerd werken (in de volksmond 'Hoofdstuk 9' genoemd)

We houden jullie op de hoogte.

De onderhandelingsdelegatie van VHS Railprofessionals: Carin Herr en Gezina ten Hove